Трансфертне ціноутворення (ТЦУ)

Фахівці нашої команди допомагають клієнтам відчувати себе у безпеці шляхом комплексного надання послуг зі зниження податкових ризиків у сфері трансфертного ціноутворення. Наш досвід роботи протягом 7 років включає комплексне обслуговування і консультування з трансфертного ціноутворення у різних галузях.

ЩО ТАКЕ ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Трансфертне ціноутворення встановлює контроль цін в операціях між пов’язаними особами, а також з контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій.

Основне правило - ціни в трансфертних операціях повинні відповідати рівню цін, які склалися б між незалежними компаніями в таких самих умовах.

ЦЕ АКТУАЛЬНО ДЛЯ:

 • компаній, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність (у т.ч. експорт/імпорт, фінансові послуги, операції з нематеріальними активами);

 • загальний обсяг контрольованих операцій з кожним контрагентом перевищує 10 млн. грн.

 • річний дохід компанії перевищує 150 млн. грн.

КАТЕГОРІЇ КОНТРАГЕНТІВ:

 • пов’язані особи-нерезиденти;

 • комісіонери-нерезиденти, через яких компанії здійснюють продаж/купівлю товарів/робіт (послуг);

 • контрагенти з низькоподаткових юрисдикцій;

 • контрагенти-нерезиденти зі списку організаційно-правових форм КМУ;

 • номінальні посередники;

 • постійні представництва.

ЩО НЕОБХІДНО

 • підготовка звіту про контрольовані операції та подача його до ДПС до 1 жовтня року, наступного за звітним;

 • підготовка документації з ТЦУ та зберігання її протягом 7 років.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • неподання звіту про контрольовані операції - штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів (630 600 грн. у 2020 році);

 • незадекларована контрольована операція у звіті про контрольовані операції - штраф у розмірі 1% від суми контрольованої операції (але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму за всі незадекларовані контрольовані операції);

 • неподання документації з трансфертного ціноутворення - штраф у розмірі 3% від суми контрольованої операції (але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за всі контрольовані операції).

Під час аналізу контрольованих операцій спеціалісти нашої компанії застосовують комплексний підхід до питань трансфертного ціноутворення, зважаючи на чинне законодавство, очікувані зміни до нього та міжнародні засади. Такий підхід допомагає нашим клієнтам дотримуватися норм закону та створює додаткову впевненість. Ми збережемо Ваш час на вивчення нюансів та особливостей підготовки звіту і документації з трансфертного ціноутворення.

Досить актуальним для клієнта є чітке розуміння усіх ризиків своїх контрольованих операцій ще на етапі їх здійснення, аби мати змогу створити ефективну та надійну базу для подальшого забезпечення належного обґрунтування свого ціноутворення. Так можна найбільш ефективно мінімізувати податкові ризики з боку трансфертних цін.

Наші послуги включають:

 • виявлення контрольованих операцій;

 • методологічну допомогу у підготовці звіту про контрольовані операції;

 • підготовку документації з трансфертного ціноутворення;

 • проведення порівняльних досліджень для визначення ринкової ціни;

 • актуалізацію трансфертної документації для подачі в контролюючі органи;

 • супровід перевірок у сфері трансфертного ціноутворення;

 • підготовка трансферної документації для уникнення 30% коригування в декларації з податку на прибуток;

 • консультування з питань трансфертного ціноутворення;

 • аналіз документації з трансфертного ціноутворення на повноту та відповідність вимогам законодавства.

ВИЯВЛЕННЯ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

На етапі підготовки звіту про контрольовані операції підприємства найчастіше стикаються з наступними ризиками:

 • неправильна ідентифікація контрольованих операцій;

 • відображення у звіті контрольованих операцій не в повному обсязі.

Наші фахівці допоможуть вам уникнути таких ризиків, здійснивши детальний аналіз усіх операцій з нерезидентами. Для цього ми проведемо оперативне тестування з метою ідентифікації контрольованих операцій та операцій, що мають ризик бути визнаними контрольованими.

МЕТОДОЛОГІЧНА ДОПОМОГА У ПІДГОТОВЦІ ЗВІТУ ПРО КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ

Найбільш відповідальним кроком трансфертного ціноутворення є підготовка та подача звіту про контрольовані операції, який подається до 1 жовтня року, наступного за звітним. Для коректного складання звіту про контрольовані операції ми допоможемо:

 • правильно заповнити дані у звіті;

 • знайти джерела для отримання найбільш доречної інформації для швидкого заповнення звіту;

 • обрати необхідний метод трансфертного ціноутворення;

 • провести сегментацію діяльності підприємства;

 • розрахувати показники рентабельності контрольованої операції;

 • попередньо розрахувати ринковий діапазон цін або показників рентабельності;

 • зробити висновок про відповідність контрольованої операції принципу «витягнутої руки»;

 • перевірити правильність заповнення готового звіту;

 • надати рекомендації з вирішення технічних питань подачі звіту про контрольовані операції до органів ДПС.

ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Для підготовки документації з трансфертного ціноутворення ми пропонуємо такі послуги:

 • підготовка документації з трансфертного ціноутворення в повному обсязі або окремих її розділів;

 • здійснення функціонально-ризикового аналізу, обґрунтування методу трансфертного ціноутворення;

 • аналіз наявності «внутрішніх» зіставних операцій та показників рентабельності таких операцій;

 • проведення дослідження щодо вибору співставних компаній із використанням спеціалізованої бази даних «Ruslana» та інформаційної платформи «Cbonds»;

 • здійснення економічного аналізу та порівняльного аналізу цін/показників рентабельності.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ ПОДАЧІ В КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ

Перевірка повноти наведеної в документації за попередні періоди інформації вимогам законодавства у сфері ТЦУ на дату подання її до органів ДПС. Оновлення та доповнення даних.

СУПРОВІД ПЕРЕВІРОК У СФЕРІ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • підготовка інформації щодо предмету перевірки;

 • допомога при підготовці пакету первинних документів щодо окремих контрольованих операцій;

 • представництво інтересів в органах ДПС.

ПІДГОТОВКА ТРАНСФЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ УНИКНЕННЯ 30% КОРИГУВАННЯ В ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Ми проводимо комплексну ідентифікацію операцій, що можуть потребувати підготовки документації з трансфертного ціноутворення без подачі звіту. Такими є операції, що потребують наявності трансфертної документації або збільшення фінансового результату до оподаткування на суму 30% вартості товарів, робіт (послуг), отриманих від нерезидента, що зареєстрований у державі з низько податковою юрисдикцією згідно з переліком, затвердженим постановою КМУ від 27.12.2017р. №1045, або має організаційно-правову форму з переліку, затвердженого Постановою КМУ від 04.07.2017р. №480 без подання звіту. Для уникнення зазначених ризиків ми допомагаємо підготувати документацію за всіма вимогами ПКУ.

КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • комплексне або разове консультування з питань трансфертного ціноутворення;

 • підготовка відповіді на запити ДПС щодо трансфертного ціноутворення.

АНАЛІЗ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПОВНОТУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

Наша команда має достатньо знань і досвіду та готова кваліфіковано здійснити аналіз звітів і документації про контрольовані операції, підготованих спеціалістами вашого підприємства, надати рецензію та консультації щодо правильності відображення контрольованих операцій у таких звітах, повноти та належного обґрунтування трансфертних операцій в документації. Рекомендації наших фахівців дозволять вам швидко усунути недоліки таких документацій.