Розробка методології і методик податкового обліку

Методологія податкового обліку - принципи побудови методів визначення показників для цілей обчислення податкових зобов'язань підприємства, їх класифікація та узагальнення, наприклад:

  • «Методологія обліку»

  • «Методологія формування окремих показників» (видів витрат, доходів)

  • «Методологія реалізації облікового процесу» і т.п.

Методика податкового обліку - конкретизація методу визначення показників, які беруть участь у формуванні оподатковуваних баз за відповідними податками, а також доведення методу до рівня інструкції, алгоритму, чіткого опису методики його здійснення.

Ми маємо досвід наступних методологічних і методичних розробок:

  • розробка облікової політики з метою організації податкового обліку

  • постановка системи податкового обліку: розробка податкових регістрів і методики взаємозв'язків показників бухгалтерського і податкового обліку

  • розробка локальних нормативних актів підприємства за методикою податкового обліку основних засобів, доходів, витрат