Консультування з питань бухгалтерського обліку та оподаткування

Ми на разовій та постійній основі, у тому числі з боку практичного застосування та вмінні прогнозувати позицію податкових і судових органів, пропонуємо письмове та усне консультування з питань:

 • бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю

 • оподаткування (податковий консалтинг)

Консультаційний супровід на постійній основі має ряд переваг перед разовими консультаціями:

 • Ви маєте змогу отримати консультацію саме в той момент, коли Вам це необхідно, для цього необхідно лише зателефонувати

 • Ви заощаджуєте свій час на пошук потрібних нормативних документів, оскільки за Вас це зроблять наші консультанти

 • Ви не втрачаєте час на пошук рішень, які вже перевірені на практиці багатьох інших підприємств

 • Ви сплачуєте за консультаційні послуги фіксовану суму один раз на місяць, а це означає, що Ви зможете планувати свої витрати

Консалтинг з оподаткування (податковий консалтинг):

 • щомісячне інформування про поточні зміни у податковому законодавстві

 • відповіді на питання, пов'язані зі складанням податкових декларацій

 • роз'яснення правових актів і нормативних документів у сфері оподаткування

 • роз'яснення правових актів, пов'язаних з порядком оподаткування в Україні та застосуванням чинного законодавства

 • консультації з розробки облікової політики для цілей податкового обліку

 • консультації з питань застосування норм податкового законодавства

 • консультації з питань оптимізації податкових платежів

 • розрахунок податкових ризиків і наслідків окремих операцій та угод

 • консультації з питань експортних та імпортних операцій

 • консультації з питань трансфертного ціноутворення

Консалтинг з організації бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю:

 • консультації з питань організації документообігу

 • консультації з питань організації управлінського обліку

 • розробка методичних документів з організації бухгалтерського обліку

 • тестування і коригування системи внутрішнього контролю

 • розроблення документації з організації системи внутрішнього контролю

 • розробка внутрішніх організаційно-розпорядчих документів

 • розробка схеми організаційної структури та взаємодії відділів та служб

 • рекомендації щодо складання форм внутрішньої звітності окремих підрозділів

 • розробка посадових інструкцій працівників

 • розробка положень про відділи, служби, підрозділи, філії

Консалтинг з бухгалтерського обліку:

 • відповіді на питання, пов'язані зі складанням звітності

 • роз'яснення правових актів і нормативних документів у сфері бухгалтерського обліку

 • роз'яснення, пов'язані з порядком обліку та застосуванням чинного Плану рахунків

 • рекомендації щодо відображення в обліку нестандартних господарських операцій

 • рекомендації про складання регістрів бухгалтерського обліку та звітності

 • консультації з розробки облікової політики для цілей бухгалтерського обліку

 • розробка методичних документів з організації бухгалтерського обліку

 • розробка форм первинних документів, які застосовуються при оформленні господарських операцій, згідно з якими не передбачені типові форми первинних облікових документів

 • рекомендації з оформлення первинної документації

 • рекомендації з підготовки та здачі документів до архіву