Податковий аудит

Найбільш поширений у нашій компанії вид аудиторських послуг, оскільки на сьогодні це дієвий інструмент для підготовки підприємства до будь-якої можливої перевірки податкових органів.

Аудит податкового обліку (податковий аудит) - незалежна перевірка податкового обліку, яка дозволяє своєчасно виявити ризики і усунути невідповідність податкового обліку вимогам законодавства.

Обсяг послуги може включати:

 • комплексний аналіз стану розрахунків замовника з бюджетом по всіх видах податків, організації податкового обліку

 • аналіз стану розрахунків замовника з бюджетом у рамках окремих видів податків (або окремих податках за погодженням з клієнтом), податкових періодів

 • аналіз організації податкового обліку у рамках окремих статей доходів (витрат), інших показників, які є основою для визначення бази оподаткування відповідних податків

Послуга надається на підставі укладеного договору та затвердженої замовником програми аудиту, де чітко визначені питання, за якими має бути висловлено думку аудитора.

У процесі комплексного податкового аудиту проводиться:

 • загальний аналіз системи оподаткування

 • визначення основних факторів, що впливають на податкові показники

 • перевірка методики розрахунку податкових платежів

 • попередній або паралельний розрахунок податкових показників

 • підтвердження правильності розрахунку сплати податків і зборів до бюджету і в небюджетні фонди

 • збір необхідної інформації для оптимізації оподаткування

 • підготовка рекомендацій з мінімізації податкових виплат

У результаті проведення податкового аудиту замовник отримує:

 • оцінку правильності визначення бази оподаткування

 • оцінку правомірності застосування податкових пільг

 • оцінку правильності розрахунку податкових зобов'язань

 • розрахунок податкових наслідків у випадках некоректного застосування норм податкового законодавства

 • рекомендації та пропозиції з поліпшення (оптимізації) існуючої системи оподаткування

За підсумками роботи видаються такі документи:

 • управлінський лист

 • аудиторський звіт за узгодженими процедурами

Аудиторська компанія PSP Audit у своєму активі має запатентовані методичні рекомендації щодо складання аудиторських звітів, робочих документів аудитора.
Свідоцтво 1
Свідоцтво 2