Аудит по МСФО

Основним методом складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) є трансформація, яка передбачає перегрупування облікової інформації, підготовленої за українськими стандартами бухгалтерського обліку (П(С )БО), у звітність, яка відповідає вимогам МСФЗ.

Ми пропонуємо свою допомогу на всіх ділянках впровадження МСФЗ :

 • аналіз існуючої системи збору первинної інформації

 • роз'яснення існуючих положень МСФЗ та їх застосування безпосередньо до операцій, які лежать у сфері діяльності Вашого підприємства

 • вибір оптимального варіанта організації обліку МСФЗ

 • розробка облікової політики

 • вибір валюти оцінки та валюти надання звітності

 • розрахунок вхідних залишків

 • розробка трансформаційної моделі

 • розробка (за необхідності) додаткового плану рахунків по МСФЗ і таблиці відповідності (меппінга) українського плану рахунків плану рахунків по МСФЗ

 • оцінка корпоративної структури компанії для визначення дочірніх і залежних підприємств, які необхідно включити у звітність

 • визначення характерних галузевих особливостей підприємства і збір інформації, необхідної для розрахунку трансформаційних коригувань

 • перегрупування і перекласифікація статей звітностей з НП(С )БО у МСФЗ

 • кінцева трансформація звітності за міжнародними стандартами

 • консультування та навчання персоналу з питань підготовки вищевказаної звітності