Аудит по спеціальному завданню (в т.ч. фінансовий Due Diligence)

Ми пропонуємо аудиторські процедури з формування об'єктивної інформації щодо конкретного об'єкта за допомогою:

 • фінансового Due Diligence

 • аудиту системи внутрішнього контролю

 • аналізу окремих статей фінансової звітності

 • аналізу та розробки рекомендацій згідно зі стратегією і планами щодо оздоровлення фінансового стану підприємства

 • інших процедур, здійснюваних у рамках поставлених замовником завдань, і пов'язаних з фінансовою звітністю

Найбільшим попитом користується процедура фінансового Due Diligence.

Надає можливість продемонструвати об'єктивний стан справ підприємства, визначити реальну його вартість і можливі ризики для оцінки інвестиційної привабливості з метою придбання. У рамках комплексної перевірки діяльності підприємства здійснюються: правовий і фінансовий аналіз, оцінка потенційних ризиків втрати активів або їх частини, оцінка справедливої вартості активів, визначення ринкової вартості підприємства методом оцінки активів.

Фінансовий Due Diligence включає:

Фінансовий аналіз:

 • аналіз структури балансу підприємства

 • аналіз фінансових результатів діяльності та показників рентабельності

 • аналіз ліквідності та фінансової стійкості

 • аналіз показників ділової активності

 • аналіз боргових зобов'язань, їх оцінка за справедливою вартістю

Підтвердження боргів і зобов'язань:

 • надання переліку основних джерел позикових коштів підприємства, включаючи розмір зобов'язань, процентну ставку та інформацію про виплати

 • надання плану закриття найбільш значущих боргових зобов'язань із зазначенням суми існуючого боргу підприємства, який повинен бути виплачений на момент продажу підприємства, включаючи інформацію про лізинг, якщо він має місце

 • аналіз актів звірки податкових платежів за останні три роки і оцінка податкової системи підприємства

 • виявлення частини активів, яка здається в оренду або використовується у якості забезпечення зобов'язань

 • аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості, їх оцінка за справедливою вартістю