Ведення бухгалтерського і податкового обліку (аутсорсинг)

Ми надаємо комплексні послуги з бухгалтерського та податкового супроводу для організацій різних напрямків діяльності.


Ведення обліку у нашій компанії включає в себе наступний перелік робіт:

  • робота з первинними бухгалтерськими документами

  • перевірка на коректність і повної відповідності вимогам законодавства всіх наданих документів

  • повне відображення всіх господарських операцій, що проводяться компанією у бухгалтерському, а також і податковому обліку. Запис поточних операцій у відповідні рахунки бухобліку (рознесення операцій), а також групування документів за схожими ознаками у певні звітні періоди

  • точний розрахунок і своєчасне нарахування заробітної плати персоналу, оформлення та ведення необхідної бухгалтерської документації організації (відомості з виплат заробітної плати співробітникам, складання бланка розрахунково - платіжної відомості), послуги з розрахунку та зарахуванню податків з ФОП

  • беремо на себе ведення банківського рахунку Вашого підприємства

  • підготовка комплекту всіх касових документів формування авансових звітів та інших первинних документів

  • нарахування амортизації за основними засобами і нематеріальними активами, формування пакету облікових документів

  • підготовка та здача всіх форм звітності до: податкових органів, Пенсійного фонду

  • представлення інтересів клієнта у державних і податкових органах, участь у податкових перевірках

Аудиторська компанія PSP Audit у своєму активі має запатентовані методичні рекомендації щодо складання аудиторських звітів, робочих документів аудитора.
Свідоцтво 1
Свідоцтво 2