Публікації в ЗМІ

{/to_list}

Проведення податкових перевірок, стаття Анни Станкевич, журнал Аудитор України

12 грудня 2013 р.

Проведення податкових перевірок, стаття Анни Станкевич, журнал Аудитор України Здебільшого в сучасній практиці податкові перевірки проходять підприємства, проте останнім часом збільшилися і випадки перевірки підприємців, особливо на загальній системі оподаткування. Право на проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, як юридичних осіб так і підприємців, закріплено за податковими органами в Податковому кодексі України. А тлумачення цього права для суб’єктів перевірки та правила проведення визначені значною кількістю різноманітних нормативних актів.

Загалом, перевірки податковими органами розподіляються за кількома основними критеріями. Це їх плановість - планова, позапланова та фактична, а також місцем проведення, виїзна чи невиїзна. Крім того, є особливий вид перевірок, камеральний, проте враховуючи його формальність, на ньому зупинятися особливо не будемо. З точки зору обсягу перевірки, то вони бувають комплексними, тобто перевіряється правильність нарахування та сплати всіх податків, а також перевірки з конкретних питань, до яких відносяться перевірки з відшкодування ПДВ, контролю за обігом готівки, використання РРО та торгових патентів, дотримання валютного законодавства. В цій статті здебільшого будуть розглянуті моменти проведення комплексних перевірок, проте не забудемо і про спеціалізовані перевірки.

Планова документальна перевірка

Планова документальна перевірка проводиться на підставі плану-графіку. Періодичність таких перевірок в першу чергу залежить від ступеня ризику в діяльності таких платників податків. Вони розподіляються на незначний, середній та високий. Платники із незначним ступенем ризикованості можуть перевірятися не частіше, ніж один раз на три роки, із середнім один раз в два роки, а з високим хоч кожного року. Порядок визначення критеріїв віднесення платників податків розроблений ДПА України. Зауважуємо, що сама процедура визначення ступеня ризику підприємства та її проведення хоч і розписано в Наказі, проте проводиться за сімома замками. А отже в разі переведення підприємства до рівня з вищим ризиком, у підприємства майже не має шансів на оскарження такого рішенн податкової.

Позапланова документальна перевірка

Щодо позапланових перевірок, то для них у податкової підстав набагато більше, а точніше тринадцять. Всі вони викладені в Податковому кодексі, проте найчастіше з них застосовуються наступні:

Також, додатково після прийняття Податкового кодексу, однією з найчастіше використовуваних підстав для проведення позапланової перевірки, стало подання скарги контрагентом щодо ненадання або надання податкової накладної виписаної з порушенням встановленого порядку. Нажаль це стало також елементом боротьби між підприємствами, та між підприємствами та податковою.

Повна версія статті.