Публікації в ЗМІ

{/to_list}

Оренда держмайна. Коли і як проводити оцінку нерухомості. Стаття Наталії Салової, журнал Податкова Правда

11 вересня 2013 р.

Оренда держмайна. Коли і як проводити оцінку нерухомості. Стаття Наталії Салової, журнал Податкова Правда Процедура оцінки цілісного майнового комплексу, що його надають в оренду, - досить складна і потребує не лише значних матеріальних витрат, а й часу.

І в цьому процесі важливо все: хто оцінює майно, наскільки якісно та вчасно проведено аудит, наскільки швидко державні органи затверджуватимуть основні документи і прийматимуть рішення. І на кожному з перелічених етапів участь орендаря має бути активною і вагомою.

Напевне, запитавши у будь-кого: «Що таке «нерухомість»?», ми однозначно почуємо у відповідь: «Це земля, будинки.» Відповідь правильна, але не повна.

Чинне законодавство містить дещо ширше визначення поняття «нерухомості» або «нерухомого майна». Дійсно, до нерухомих речей належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Крім того, режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації. (ст.181 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-ІV (далі - Цивільний кодекс)). Тобто, навіть рухомі речі, ті, які можна вільно переміщати в просторі, можуть бути визнані нерухомістю.

І підприємство як цілісний майновий комплекс (далі - ЦМК) є нерухомістю. Права на земельну ділянку та інші об'єкти нерухомого майна, які входять до складу ЦМК, підлягають державній реєстрації в органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно. (ст.191 Цивільного кодексу).

Визначення поняття «цілісний майновий комплекс», наведене в Наказі Фонду державного майна "Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства" від 29.12.2010р. №1954, а саме: ЦМК - це об'єкт, сукупність активів якого забезпечує провадження окремої діяльності, що визначає загальнодержавне значення підприємства, на постійній і регулярній основі. Тобто, якщо наприклад, до складу ЦМК входять матеріали, незавершене будівництво, то вони також можуть бути визнані нерухомістю у складі ЦМК.

Оренда держмайна. Коли і як проводити оцінку нерухомості. Стаття Наталії Салової, журнал Податкова Правда Необхідно відмітити, що законодавчі підстави та алгоритм проведення оцінки нерухомості, не є такими, що постійно змінюються. На диво, досить значний проміжок часу, революційних законодавчих змін в даному напрямку не відбувалось.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001р. №2658-ІІІ (далі - Закон про оцінку) - один з документів, що містить перелік випадків у яких проведення оцінки нерухомості є обов’язковим. Перелік досить значний:

Як бачимо, оцінка нерухомості обов’язкова, перш за все, при здійсненні господарських операцій з державним чи комунальним майном, рідше використовується для цілей бухгалтерського обліку або з метою оподаткування.

В залежності від ситуації, що склалась, проводити оцінку вартості нерухомості мають право:

В цій статті ми розглянемо лише процедуру оцінки ЦМК та іншої нерухомості (будівель, споруд, приміщень) при укладанні договорів оренди державного і комунального майна.

Повна версія статті Оцінка нерухомості: коли і як проводити, новації законодавства,pdf,Податкова Правда