Публікації в ЗМІ

{/to_list}

FINOBZOR Блоги: Соціальна відповідальність бізнесу і влади: партнерство заради прогресу, коментар Дмитра Сушко

18 липня 2013 р.

FINOBZOR Блоги: Соціальна відповідальність бізнесу і влади: партнерство заради прогресу, коментар Дмитра Сушко

Останнім часом актуальності набуває питання побудови ефективних взаємовідносин між органами державної влади та бізнесом. В Україні є певні складові економічного діалогу, проте він поки не отримав належного рівня та цілісності. Спілкування має бути і має відбуватися саме у формі діалогу - рівноправного обміну думками двох сторін, а не у формі диктату, як це буває зазвичай в Україні.

Чи не буде відкриттям, що світова практика має кілька основних моделей взаємодії влади та бізнесу: «примусу», «патронажу», «невтручання» і модель «партнерства». Найбільш ефективною моделлю взаємодії влади і бізнесу є «партнерство», яке засноване на взаємовигідному обміні ресурсами. В Україні переважно діють моделі «примусу» або «патронажу».

Для розвитку системи взаємодії влади і бізнесу в Україні я б виділив кілька напрямів:

Напрямок 1: Активізація співпраці з малим та середнім бізнесом

Бізнес на сьогодні є рушійною силою стабілізації та розвитку економіки і держави, а влада повинна бути зацікавлена ??в діалозі і прислухатися до його потреб.

Сучасний стан розвитку діалогу залишається складним і суперечливим. Сьогоднішня державна економічна політика України підпорядкована виключно інтересам великого бізнесу, представники якого працюють у центральних органах влади, що призвело до необмеженої монополізації.

Тому одним з напрямків створення сприятливого бізнес-середовища це участь у цьому процесі малого та середнього бізнесу. Сьогодні виходить так, що діалог потрібен тільки малому і середньому бізнесу, який займає близько 90% зареєстрованих підприємств України.

Напрямок 2: Залучення до діалогу сильних незалежних громадських організацій

Органи державної влади сьогодні не готові до прямого ефективного діалогу з бізнесом, завдяки таким факторам, як непослідовність процесів лібералізації бізнес середовища, несприятливий для розвитку податкове законодавство та багато інших.

Можливим елементом ефективного діалогу влади і бізнесу можуть стати високоорганізовані і висококваліфіковані громадські об'єднання підприємців, які мають стати посередником і захисником інтересів бізнесу.

Однак в Україні поки цей процес обмежується переважно формальними ознаками - створенням спільнот, асоціацій та інших об'єднань підприємців, більшість з яких існує, як правило, тільки на папері.

Основні недоліки в діяльності таких організацій:

Напрямок 3: Впровадження прозорого і загальнодоступного комплексу заохочення соціальної відповідальності

Державі необхідно активно працювати над впровадженням комплексу спеціальних стимулів, які повинні створюватися державою з метою заохочення виконання підприємствами певних соціально спрямованих дій. В економічному сенсі ці заходи повинні мати вигляд компенсації з боку влади за ті позитивні ефекти, що виникають в результаті таких дій для конкретної територіальної громади або всього суспільства.

У міжнародному досвіді досить поширені фіскальні заходи заохочення соціальної відповідальності бізнесу, а саме:

Найбільш ефективними стимулами на місцевому рівні могли б стати:

І у висновку хочу додати, що діалог між владою та бізнесом повинен відбуватися не просто у вигляді зустрічей і розмов, а це повинна бути відкрита, зрозуміла і прийнятна для всіх сторін система управління взаємовідносин влади і бізнесу на всіх рівнях, узгодження інтересів державного, приватного та громадського секторів.

Для початку такого економічного діалогу, держава повинна стимулювати бізнес до соціально спрямованим діям (підтримка ініціатив, пов'язаних з соціальною відповідальністю, відносин державно-приватного партнерства тощо), і коли будуть прописані чіткі, зрозумілі правила гри, бізнес підлаштується і соціально відповідальна поведінка буде йому просто вигідна. А результат такого постійного і відкритого діалогу має вплинути на поліпшенні рівня життя населення та соціальних стандартів.

За матеріалами: FINOBZOR