Публікації в ЗМІ

{/to_list}

Блокування накладних: причини, наслідки та превентивні заходи. Стаття Василя Хітько для аналітичного видання Юрист & Закон

4 червня 2019 р.

Блокування накладних: причини, наслідки та превентивні заходи. Стаття Василя Хітько для аналітичного видання Юрист & Закон Повна верcія статті.

В Україні, ні для кого не секрет, що велика частина економіки знаходиться в «тіні». І тому, з метою легалізації бізнесу та наповнення бюджету, державою запроваджено електронну систему адміністрування ПДВ. У зв’язку із електронним адмініструванням ПДВ у липні 2017 року введено і автоматичне зупинення або блокування податкових накладних/розрахунків коригування для всього бізнесу, якщо звичайно останні не відповідали встановленим критеріям ризиків.

Отже, система блокування податкових накладних була введена для того, щоб «вивести на чисту воду» недобросовісних платників податків.

Основна мета системи блокування податкових накладних - це моніторинг на відповідність критеріям, що передбачено п. 6 та 7 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117 (далі - Порядок №117).

Система блокування податкових накладних в Україні кожного року зазнає чергових змін, контролюючі органи, все частіше вдосконалюють критерії визначення ризикованості зупинення податкових накладних.

Всі процеси по зупиненню податкових накладних Державна фіскальна служба України (надалі - ДФС України) вважає удосконаленням роботи системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинки реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (надалі - ПН/РК).

Сама система зупинення ПН/РК знаходиться в системній кризі. Основна проблема не в тому, що система блокує багато податкових накладних, а в тому, що Комісія ДФС України, яка несе відповідальність за розгляд скарг платників податків за розблокування, взагалі не розблоковує ПН/РК. Наразі кількість заблокованих накладних зростає, а суб’єкти господарювання, у яких податкові накладні заблоковані, опиняються у вкрай важкій економічній ситуації.

Зазначу, що із прийняттям у 2017 році Кабінетом Міністрів України Порядку №117 перед платниками постала проблема, яку досі нормативно не врегульовано та не визначено чіткі критерії ризиків визначення господарських операцій. Тобто, держава фактично запровадила та встановила чіткий контроль за господарськими операціями суб’єктів господарювання, для того щоб контролювати платника податків з правильності визначення об'єкта оподаткування з податку на додану вартість з метою виявлення безпідставного формування податкового кредиту, який як вважає Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України, покладе кінець «податковим ямам» та «податковим скруткам». Тобто, заходи, які були здійсненні державою до суб’єктів господарювання, на думку органів державної влади покращать прозорість їхніх господарських операцій, а також неухильність дотримання ними норм податкового законодавства.

Слід зазначити, що відповідно до п. 10 Порядку №117, в якому передбачено запровадження певного алгоритму визначення таких критеріїв здійснюється ДФС України за погодженням з Міністерством фінансів України. Натомість критерії ризиковості, які визначає ДФС України, зазначені в п. 10 Порядку №117, публікуються на сайті ДФС України. Листом ДФС України від 21.03.2018 року №959/99-99-07-18 визначено критерії ризиковості зупинення реєстрації податкових накладних.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН:

- первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;

- договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, що одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством;

- договори, зокрема контракти у зовнішньо економічній діяльності;

- розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;

Порядок оскарження рішення про відмову у реєстрації ПН/РК.

Рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Оскарження рішення комісій, які приймають рішення щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН, про відмову у реєстрації здійснюється у порядку, визначеному п. 56.23 ст. 56 ПК України.

Скарга подається платником протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішенням комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Скарга подається до ДФС України в електронній формі засобами електронного зв’язку, з урахуванням вимог законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг».

Розгляд скарги здійснюється Комісією ДФС з питань розгляду скарг за участю уповноваженої особи Міністерства фінансів України.

Скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК розглядається протягом 10 календарних днів з дня її отримання ДФС України. При цьому цей термін не може бути продовженим.

У скарзі слід зазначити наступні відомості.

- найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу, його податкову адресу;

- податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- номер оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН;

- дату оскаржуваного рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН;

- інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії контро­люючого органу;

- відомості про оскарження рішення комісії контролюючого органу в судовому порядку;

- вимоги платника податку, який подає скаргу;

- електронну адресу, на яку надсилається рішення, прийняте за результатами розгляду скарги.

До скарги платник податку може додати пояснення та копії документів, завірені у встановленому порядку, які підтверджують інформацію, зазначену у ПН/РК, до якої застосовано процедуру зупинення реєстрації.

Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником (в останньому випадку до скарги додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства).

Висновок:

З прийняттям та запровадженням механізму зупинення податкових накладних та прийняттям названих вище регуляторних актів в Україні почалося масове блокування податкових накладних, що фактично «поставило на коліна» весь економічний сектор у безвихідь, що унеможливлювало здійснення господарської діяльності багатьом підприємствам та фізичними особами-підприємцями.

Наша держава в особі контролюючих органів намагається боротись із порушеннями у сфері податкового законодавства. На думку фіскалів, суб’єкти господарювання використовуючи у своїй діяльності «податкові ями», «транзитні потоки», завжди знаходять можливості обійти податковий закон. А ось добросовісні платники податків продовжують потерпати від цієї незрозумілої боротьби з боку фіскальних органів. Надія у платників податків, одна: «Чи стануть дані заходи від контролюючих органів більш дієвими?», час покаже.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019

© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019