Новини

{/to_list}

Аудиторські компанії та сучасні умови ринку

4 квітня 2013 р.

Розвиток ринкових відносин в даний час проходить на тлі великої різноманітності форм власності, уніфікованості в багатьох галузях економіки, труднощів у здійсненні прогнозування змін в оточенні різних суб'єктів господарювання.

Мінливі в широких межах різні чинники (зростання конкурентної боротьби, використання високих технологій, комп'ютерних інформаційних систем) змушують суб'єкти господарювання трансформуватися у складні економічні системи. Це призводить до того, що необхідно переглянути і суттєво поліпшити всю систему економічного управління. З цією метою необхідно розробити нові підходи і методи, які дадуть можливість забезпечити керованість цими системами в довгостроковій перспективі, а не тільки в даний момент часу.

Все це призводить до того, що необхідно терміново переглянути роль аудиту підприємства. Адже загальновідомо, що аудит підприємства являє собою одну з основоположних функцій системи управління. При ефективному аудиті ефективно функціонують і економічні системи всіх рівнів (мікро-та макро-), що в свою чергу є показником ефективності економічного устрою держави.

Думка, що система аудиту може бути представлена простою сукупністю елементів є помилковим, оскільки вона являє собою складну систему, яка базується на принципах і концепції аудиту.

Нижче представлені основні характеристики згаданої системи:

Формування ринкових відносин призвело до стрімкого розвитку аудиту підприємств в Україні та світі. Аудит володіє великим інформаційним потенціалом і дозволяє підтримувати економіку суб'єктів господарювання, держави і стабілізувати продуктивність сил суспільства.

У зв'язку з цим проявляється практичний і науковий інтерес до діяльності аудиторів, дає можливість будувати правильну систему для ефективного підвищення діяльності аудиторських суб'єктів на ринку обов'язкового аудиту та інших аудиторських послуг, на ринку консалтингу та праці.

Оскільки ринкові відносини на даний момент динамічно розвиваються, обов'язки і значення аудиту постійно зростають, тому так важливо для нього постійно удосконалюватися і науково обгрунтовуватися в усьому циклі економіко-правових відносинах.

Сфера аудиту офіційно відноситься до підприємницької діяльності, в якій добре відбивається суперечна аудиту як економічного феномена. Покладається, що аудит має розвиватися в різних напрямках і не акцентуватися тільки на фінансовому типі ресурсів. Для реалізації місії аудиту і для його розвитку потрібна мобілізація діяльнісних, інтелектуальних, культурних і соціально-психологічних ресурсів.

Аудит підприємства включає в себе такі ознаки підприємницької діяльності як:

Відповідне, аудиторська діяльність це та сама підприємницька діяльність, яка надає всі види аудиторських послуг, які здійснюються аудиторськими компаніями. Їх сфера діяльності розширюється завдяки охопленню різних економічних галузей.

У сформованих обставинах виникла потреба в розробці системи управління господарською діяльністю аудиторських підприємств для того, щоб приймати оптимальні управлінські рішення щодо їх розвитку, і поліпшенню якості аудиторських послуг.

Аудиторські послуги - це основа господарської діяльності аудиторських підприємств. Замовник споживає саму послугу в процесі її виконання, так як не може спожити її до моменту виконання, також саме виконавець не може надати послугу в перспективі.

Аудиторська послуга - це платна професійна підприємницька діяльність аудиторських компаній, які виконують: незалежний аудит, огляд фінансової звітності, тематичні перевірки, погоджені процедури, консультування, складання фінансових звітів, складання документів про фінансовий стан підприємств, відповідне нормативно-правових актів.

Поняття "аудиторські послуги" та "аудиторська діяльність" це зовсім різні поняття і вони не прирівнюються між собою. Аудиторська діяльність включає в себе надання різних аудиторських послуг та інших послуг, передбачених законодавством, надання сертифікатів аудитора персоналу фірми, вступ до аудиторські саморегульовані організації. Ці послуги вважаються як складова частина аудиторської діяльності, мають сукупний характер і надаються згідно з положеннями передбаченим законодавством.

Структура діяльності аудиторської фірми:

Кожна послуга підвищує ефективність діяльності аудиторської компанії, чиє місце на ринку буде залежати від спектру її послуг. Тому аудит підприємства має багатогранне поле у розвитку економічних взаємин. Це пояснюється тим, що аудиторські фірми надають широкий спектр супутніх послуг, управляють економічним і соціальним розвитком підприємств, держави і суспільства завдяки застосуванню аудиторської інформації. Тому цей економічний інструмент вважають різноаспектним.