Новини

{/to_list}

Мінфін вніс зміни до Методрекомендацій щодо складання та перевірки порівнянності показників фінансової звітності

19 липня 2013 р.

Мінфін наказом від 27.06.2013 р. № 635, крім затвердження Метрекомендацій щодо облікової політики підприємства, вніс зміни до:

1) п. 2.28 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, якими уточнено, що в статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» Балансу відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів;

2) Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності. Так, щодо порівнянності показників форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) змінами уточнено, що:

- Рядок 1425 «Неоплачений капітал», графи 3 і 4 має бути менше або дорівнювати рядку 1400 «Зареєстрований капітал», графи 3 і 4;

- Рядок 1430 «Вилучений капітал», графи 3 і 4 має бути менше або дорівнювати рядку 1400 «Зареєстрований капітал», графи 3 і 4.

Наказ № 635 набув чинності 27.06.2013 р.

Надано мовою оригіналуpdf