Новини

{/to_list}

Розвиток аудиту в Україні

1 січня 2013 р.

Фінансовий аудит в Україні здійснюється відповідно до законодавства України «Про аудиторську діяльність», в якому встановлено, що надавати аудиторські послуги можуть тільки кваліфіковані фахівці, які отримали сертифікати. Аудитори підтверджують сертифікацію в Аудиторській палаті України.

Оскільки фінансовий аудит в Україні з'явився нещодавно, виникає цілий ряд перешкод на шляху його розвитку: Закон України вимагає поправок, невеликий досвід роботи, методики з виконання аудиторських процесів відсутні.

На сьогоднішній день фінансовий аудит в Україні впевнено розвивається і виконується згідно МСА (Міжнародні стандарти аудиту). Такий стан прийнято в 2004 році і прирівнюється до Національних стандартів аудиту. Кожна аудиторська фірма, що надає аудиторські послуги зобов'язана дотримуватися положень, які затверджені у Кодексі професійних бухгалтерів. Кодекс прийнятий Міжнародною федерацією бухгалтерів.

Аудиторська палата України з 2008 року почала проводити перевірки контролю якості в аудиторських компаніях, тому кожна аудиторська фірма в Україні зобов'язана ввести у себе систему внутрішнього контролю якості послуг аудиту.

Які головні проблеми розвитку аудиту

В Україні розвитку якісного фінансового аудиту перешкоджають, передусім, відсутність замовлень, так як власники компаній, фондовий ринок і фінансові установи не вважають за потрібне замовляти якісні послуги аудиту. Крім цього для непублічних компаній обов'язковий аудит фінансової звітності не існує, незалежно від прибутку. Тому в Україні ринок аудиту маленький, а аудиторських компаній багато, і, через велику конкуренцію, аудитори змушені штучно занижувати ціни на аудиторські послуги і втрачати свою незалежність від невеликої кількості клієнтів. Така ситуація не дає замовникам можливості довіряти повністю аудиторських звітів.

Більшість аудиторів не можуть виконувати якісний аудит фінансової звітності через нестачу практичного досвіду, ресурсів і нерозуміння призначень, так як діють вузьконаправлено і вважють, що аудит - це тільки перевірка виплат податків (податковий аудит). Така ситуація створює деякі труднощі у виконанні якісного фінансового аудиту, особливо якщо необхідно виконати корпоративну звітність або звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Навіть якщо аудиторська фірма буде відноситися до міжнародної мережі, це не гарантує, що можна отримати якісні послуги аудиту.

Якщо замовники будуть орієнтуватися на якість аудиторських послуг, на досвідченість і знання аудиторів, а не на ціни і короткі терміни, то є шанс отримати якісний аудит фінансової звітності.

Фінансовий аудит в Україні.

Ринок аудиту ділиться на три частини:

1. Ринок обов'язкового аудиту;

2. Ринок міжнародного аудиту;

3. Ринок податкового аудиту.

Ринок обов'язкового аудиту.

Для більшості компаній, крім фінансових установ, обов'язковий аудит є формальністю. Замовників не цікавить, наскільки достовірні аудиторські дані, до них не застосовуються ніякі штрафні санкції, тому фінансова звітність виконується формально.

Обов'язковий аудит і залишатиметься формальним поки немає фондового ринку та інвестицій, немає серйозних замовників, які цікавляться фінансовим станом компанії. Хоча Аудиторська палата України проводить перевірки контролю якості аудиторських фірм, вона теж дотримується формальностей.

Ринок міжнародного аудиту.

Ринок, на якому аудитори надають послуги класичного аудиту виконаного з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Цими послугами, насамперед, користуються материнські компанії для подальшої співпраці, міжнародні фінансові інститути, деякі західні фондові ринки.

Цей ринок успішно охопили компанії «великої четвірки» і компанії міжнародних аудиторських мереж. Українські аудиторські компанії тут не фігурують.

Ринок «податкового» аудиту.

В Україні послугами «податкового» аудиту компанії користуються найчастіше. Хоча таке поняття як «податковий» аудит не існує. Професійні аудиторські фірми спеціалізуються на аутсорсингу або консалтингових послугах. На Заході податковий аудит виконують юридичні фірми, а в компаніях «великої четвірки» існують податково-юридичні відділи.

Саме тому під поняттям «український аудит» мається на увазі «податковий» аудит, так як українські аудитори в основному займаються перевіркою з податків. Хоча перед ними ставляться й інші завдання, але вони вже другорядні.

Але не потрібно вважати, що «податковий» аудит існує тільки в Україні. Наприклад, в Ізраїлі та на Кіпрі «податковий» аудит вважається обов'язковим.

Шанси подальшого розвитку вітчизняного аудиту в Україні.

Через низькі запити на послуги аудиту в Україні ситуацію неможливо змінити. Український фондовий ринок у найближчі пару років розширюватися не буде. Єдині перспективні замовники - це фінансові установи, а саме: банки, компанії, які видають кредити, лізингові компанії.

Багато замовників, зокрема банкіри, скаржаться на високі ціни аудиторських послуг, але існує ще одна послуга аудиту - це огляд фінансової звітності, яка має кілька переваг: стислі терміни виконання перевірки, низька вартість. Хоча достовірність даних при фінансовому огляді нижче, ніж при повній аудиторській перевірці. Для того, щоб оглядова аудиторська перевірка була результативною для банку, потрібно впровадити деякі правила для такої перевірки: трьохсторонній договір, технічне завдання та документацію, які б змусили аудитора виконати чіткий огляд.