Ексклюзив

{/to_list}

Документальне оформлення та облік претензій, заявлених перевізнику у зв'язку з пошкодженням товарів

27 лютого 2019 р.

Документальне оформлення та облік претензій, заявлених перевізнику у зв'язку з пошкодженням товарів На практиці часто в виникають ситуації, коли в процесі доставки товару від продавця до покупця такий товар зазнає пошкоджень. Оскільки перевізники несуть відповідальність за цілісність товару, переданого їм для доставки, продавці можуть виставляти таким перевізникам претензії на відшкодування вартості пошкоджених товарів. Про механізм відображення в обліку таких операцій й піде мова в нашому матеріалі.

Згідно ст.924 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Відповідно до ст.222 Господарського кодексу України №436-IV від 16.01.2003р. у разі необхідності відшкодування збитків суб'єкт господарювання, чиї права або законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав або інтересів, має право звернутися до нього з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Враховуючи норми ст.6 Господарського процесуального кодексу України №1798-XII від 06.11.1991р., претензія є способом захисту порушених майнових прав у порядку досудового врегулювання спорів.

Складання претензії - не обов’язок юридичної особи, а є її суб’єктивним правом.

Згідно зі ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996), бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються, зокрема, на принципі відповідності доходів і витрат. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Відповідно до п.1 ст.9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.

Статтею 1 Закону №996 визначено, що господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженим наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. (далі - П(С)БО 15).

Так, відповідно до п.5 П(С)БО 15, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Зазначені критерії визнання доходів у разі направлення претензії перевізникові не виконуються. Адже надсилання претензії перевізнику жодним чином не вплине на зміну структури активів та зобов’язань підприємства. До того ж перевізник може не погодитись з претензією та не прийняти її до виконання, тобто здійснити оцінку доходу не може бути достовірно визначена.

Таким чином, вважаємо, що саме на дату визнання претензії перевізником, підприємство має визнати дохід на суму, зазначену в претензії. Якщо претензія не буде визнана, то спір між сторонами може бути розглянутий в судовому порядку, й підстави для визнання доходу вже будуть іншими.

Враховуючи зазначене, розглянемо облік розрахунків за претензіями, що виставляються перевізникам у зв’язку з поверненням товару покупцем через його пошкодження при транспортуванні, та їх документальне оформлення.

Відвантаження товару продавцю - на підставі видаткової накладної в бухгалтерському обліку формуються кореспонденції рахунків:

Документальне оформлення та облік претензій, заявлених перевізнику у зв'язку з пошкодженням товарів


1. Відмова покупця від прийняття товару оформлюється актом приймання-передачі такого товару представником перевізника, в якому зазначається інформація про факт прийняття представником перевізника від покупця неприйнятого ним товару, та причина відмови від одержання товару (пошкодження, бій тощо).

Якщо умовами договору з покупцем не передбачено іншого порядку оформлення відмови від прийняття товару, окрім складання акту-приймання передачі з представником перевізника, постачальник на підставі такого акту відображує в бухгалтерському обліку операцію відмови в одержанні товару покупцем із застосуванням методу «сторно», операції відвантаження товару покупцю:

Документальне оформлення та облік претензій, заявлених перевізнику у зв'язку з пошкодженням товарів


Звернемо увагу, що відображення в бухгалтерському обліку операції відмови покупця від товару, спричиняє наявність залишку за субрахунком 281/Склад.

Якщо пошкоджений товар на склад не повертається, а залишається у власності перевізника після відшкодування його вартості, з метою приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичними даними радимо підприємству здійснювати облік товару, що прийняв представник перевізника від покупця - до повернення товару на склад або до переходу його у власність перевізника, на окремому субрахунку рахунку 28 «Товари», наприклад «Пошкоджені товари, не прийняті покупцями»

Як було нами зазначено вище, направлення претензії перевізникові, не спричиняє визнанню доходу. Дохід визнаватиметься у разі визнання ним претензії на підставі доданого до неї акту приймання-передачі представником перевізника пошкодженого або втраченого товару. На дату отримання позитивної відповіді на претензію постачальник визнає дохід на суму, що має відшкодувати перевізник:

Д-т 374 «Розрахунки за претензіями»

К-т 719 «Інші доходи від операційної діяльності»

Операцію з визнання доходу за претензією рекомендуємо відображати на підставі бухгалтерської довідки, в якій будуть містися всі обов’язкові реквізити, встановлені для первинного документа, з додаванням до неї копії документа від перевізника про визнання претензії.

При цьому, якщо відповідно до договірних відносин перевізник відшкодовує повністю вартість пошкодженого товару і такий товар переходить у власність такого перевізника, постачальник має здійснити передачу товару перевізнику з визнанням в цілях податкового обліку операції поставки товару з відповідним нарахуванням податкових зобов’язань з ПДВ:

Документальне оформлення та облік претензій, заявлених перевізнику у зв'язку з пошкодженням товарів