Ексклюзив

{/to_list}

Інвойси в національній валюті, розрахунки - в іноземній: чи є курсові різниці

26 вересня 2018 р.

Інвойси в національній валюті, розрахунки - в іноземній: чи є курсові різниці При здійсненні розрахунків в іноземній валюті з нерезидентом за документами, складеними в національній валюті, виникають різниці в курсах валют. У даній консультації розповімо про особливості відображення в обліку таких різниць.

Відповідно до п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», що затверджене Наказом Міністерства фінансів України №193 від 10.08.2000р. (далі - П(С)БО 21) господарською операцією в іноземній валюті є господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

Тобто саме операції з обліку коштів на валютному рахунку та перерахування валюти нерезиденту (в євро) є операціями в іноземній валюті.

Отже, облік заборгованості перед контрагентом ведеться в гривні, євро - це тільки валюта платежу, тому як еквівалент в обліку розрахунків з постачальником не застосовується.

А тому курсових різниць за заборгованістю перед нерезидентом не виникатиме.

В наведеній ситуації валютними операціями є операції, що здійснюються в межах валютного рахунку з метою розрахунків з нерезидентом в Євро.

Згідно з п. 4 П(С)БО 21 курсова різниця - це різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. Валютний курс - установлений Нацбанком курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Курсові різниці нараховують тільки за монетарними статтями (п. 7, 8 П(С)БО 21). До монетарних належать статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі коштів або їх еквівалентів (п. 4 П(С)БО 21).

Порядок розрахунку курсових різниць визначений у п. 8 П(С)БО 21. Так, визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики).

Тобто за операціями, пов’язаними з обліком коштів на поточному валютному рахунку, якщо валюта лишається на валютному рахунку на дату балансу, визначається курсова різниця.

У зв’язку з чим різниця (яка не є курсовою різницею!) між гривневим еквівалентом Євро, що необхідно перерахувати нерезиденту згідно умов контракту, та еквівалентом на поточному валютному рахунку, необхідно врахувати або у складі інших операційних витрат, або у складі інших операційних доходів (залежно від того, від’ємна чи додатна різниця буде утворена).