Ексклюзив

{/to_list}

Строк позовної давності по договорам цивільно-правового характеру

17 серпня 2018 р.

Строк позовної давності по договорам цивільно-правового характеру У даній публікації розглянуто питання чи підлягає списанню довгострокова заборгованість по договорам цивільно-правового характеру.

Статтею 233 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі - КЗпП) передбачено, що до заробітної плати не застосовується строк позовної давності.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995р. заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до ст.21 КЗпП трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

В той же час, укладення договорів цивільно-правового характеру регулюється нормами Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. (далі - ЦКУ).

Відповідно до ст.626 ЦКУ договір - домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків.

Договір цивільно правового характеру (договір про надання послуг, підряду, доручення тощо (далі - договір ЦПХ)) - це угода між громадянином і підприємством або підприємцем, предметом якої є виконання фізичною особою певної роботи, спрямованої на досягнення конкретного результату.

Так, відповідно до частини першої ст.901 ЦКУ, за договором про надання послуг виконавець зобов'язується надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. Згідно зі ст.902 ЦКУ, виконавець повинен надати послугу особисто, а у випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст.837 ЦКУ).

Тобто за договорами ЦПХ оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, який визначається після закінчення роботи і оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і здійснюється виплата винагороди, розмір і порядок оплати якої визначається та закріплюється договором.

Отже, заборгованість за договорами ЦПХ (за умови, що такий договір за змістом не є трудовим) не є заборгованістю, пов’язаною з оплатою праці, а є заборгованістю за зобов’язаннями у сфері цивільно-правових відносин. А тому, до такої заборгованості застосовується загальний термін позовної давності, встановлений ст.257 ЦКУ, тривалістю у 3 роки.