Ексклюзив

{/to_list}

На межі робіт та послуг

15 червня 2017 р.

На межі робіт та послуг Мовою оригіналу.

Предметом договору, є прийняття виконавцем зобов’язань з виконання поліграфічних послуг для здійснення господарської діяльності замовника. Умовами договору визначено, що найменування послуг та їх характеристика, особливі вимоги з надання послуг та якості матеріалів, що використовуються, терміни виконання, ціна та вартість, визначаються в специфікаціях, що є невід’ємною частиною до договору. При цьому, у доданій до договору специфікації зазначено лише найменування: «Поліграфічна послуга». До того ж, специфікація має назву «Специфікація робіт», в п.7 якої зазначено про обов’язок Виконавця здійснити роботи під назвою «Поліграфічні послуги». Контрагентом надано первинний документ - акт виконаних робіт (наданих послуг). Яким чином у бухгалтерському обліку відображається дана господарська операція: як придбання послуг, робіт чи товарів (блокнотів)?

Перш за все, зазначимо, що у даній ситуації предмет договору щодо надання послуг не відповідає специфікації робіт; між договором та специфікацією допускається змішування понять «послуги» та «роботи».

У зв’язку з чим вважаємо за необхідне наголосити на відмінності послуг від робіт. Так, відповідно до ст.901 Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003р. (далі - ЦКУ), за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Тобто особливістю договорів про надання послуг є нематеріальний характер об’єкта договору.

В свою чергу, згідно ст.837 ЦКУ, результатом виконання робіт є чітко виражений матеріальний результат.

У Предметом договору, що розглядається, є прийняття виконавцем зобов’язань з виконання поліграфічних послуг для здійснення господарської діяльності замовника. Умовами договору визначено, що найменування послуг та їх характеристика, особливі вимоги з надання послуг та якості матеріалів, що використовуються, терміни виконання, ціна та вартість, визначаються в специфікаціях, що є невід’ємною частиною до договору.

У даному випадку, по факту виконання договору, виконавцем виготовлено блокноти. Тобто результатом виконання договору є отримання замовником й матеріальних цінностостей (наявний матеріальний результат).

Проте господарська операція оформлена актом виконаних робіт (наданих послуг) без документального оформлення операції, пов’язаної з отриманням матеріальних цінностей.

У зв’язку з чим зазначимо, що відповідно до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999р., підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що місять відомості про господарську операцію та які повинні мати обов’язкові реквізити. Зокрема такими реквізитами є зміст та обсяг господарської операції, а також одиниця виміру господарської операції. За актом виконаних робіт та наданих послуг, в якому зазначено у якості змісту про надання поліграфічних послуг не надається відомостей щодо отримання виготовлених блокнотів. А тому в підприємства відсутні підстави для їх оприбуткування в бухгалтерському обліку в кількісному та вартісному вимірниках. Підставою для оприбуткування блокнотів має бути документ, що містить відомості про господарську операцію, пов’язану з передачею виготовленої продукції (блокнотів).

У зв’язку з чим радимо предмет договору змінити таким чином, щоб виконавець взяв на себе зобов’язання не лише з надання послуг, а й по виконанню робіт з виготовлення поліграфічної продукції. Наприклад: «Замовник доручає, в Виконавець бере на себе зобов’язання надавати поліграфічні послуги, виконувати роботи з виготовлення поліграфічної продукції для її використання в господарській діяльності Замовника та передати їх Замовнику у визначений термін. Замовник бере на себе зобов’язання сплатити за Роботи на умовах Договору і Додатків (Специфікацій) до Договору. Роботи виконуються Виконавцем із свого матеріалу і своїми засобами. Технічні характеристики складових кожного накладу визначаються Сторонами в специфікаціях, які є невід’ємними частинами чинного Договору». В цьому разі, підтвердженням виконання поліграфічних робіт та послуг може бути акт про виконані роботи та надані послуги. Також, окремим документом може бути акт приймання передачі виготовленої продукції або видаткова накладна на продукцію (блокноти).