Обов'язкові звіти про прозорість

Обов'язкові звіти про прозорість

Розуміючи свою відповідальність, як суб’єкта аудиторської діяльності, що надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, в цьому розділі, на виконання статті 37 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", ми оприлюднюємо щорічні звіти про прозорість.

Кожен звіт за попередній рік публікується нами не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним. Звіт про прозорість буде залишатися доступним на цьому веб-сайті щонайменше сім років з дня його оприлюднення.

В разі внесення змін до опублікованого звіту про прозорість, ми зазначимо, що це виправлений варіант звіту, при цьому первинний варіант звіту буде залишатися доступним на нашій веб-сторінці.

ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ЗА 2018 РІК ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»

ЗВІТ ПРО ПРОЗОРІСТЬ ЗА 2019 РІК ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ»

Обов'язкові звіти про прозорість