Про компанію

 • 11 років успішної роботи на ринку аудиторських послуг в Україні

 • Організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю

 • Основна спеціалізація компанії: податкова практика, аудит, аутсорсинг бізнес-процесів, навчання МСФЗ

 • більше 40 кваліфікованих фахівців

 • Відповідність 2-ій групі критеріїв Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки" №390 від 04.07.2015г., з правом проводити аудит фінансової звітності державних підприємств з обсягом виручки до 250 млн.грн. (ТОП-20 аудиторських компаній України за результатами 2014 року)

 • Представник в Україні міжнародної мережі незалежних аудиторських, податкових, бухгалтерських та консалтингових фірм MGI Worldwide. Мережа налічує 258 компаній-членів у більш ніж 100 країнах світу і 10601 професійних співробітників. (TОП-20 міжнародних об'єднань в сфері обліку, аудиту, консалтингу)

 • Відповідність системи контролю якості PSP Audit Міжнародним стандартам аудиту (ISA) підтверджене Аудиторською палатою України

 • Страхове покриття професійних ризиків

 • Присутність в державних реєстрах аудиторів: Аудиторської палати України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національної комісії з державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 • Лідер галузі згідно Національного бізнес-рейтингу, складеного за даними Державного комітету статистики України за 2011, 2012, 2014 і 2015 роки

 • Кращий представник малого та середнього бізнесу в Україні відповідно до рейтингу ділового бізнес-порталу Delo.ua за результатами 2013 року

 • Провідна аудиторська компанія у сфері бухгалтерського обліку, згідно Міжнародного економічного рейтингу "Ліга Кращих"

 • Володар міжнародного призу ISLQ - "Міжнародна зірка" за якість в категорії "Gold", відповідно до рейтингу Міжнародної організації Business Initiative Directions (BID)