Публикации в СМИ

К списку

Трансфертное ценообразование или чего нам ждать, статья Елены Даниленко, журнал Аудитор Украины

9 сентября 2013 г.

Трансфертное ценообразование или чего нам ждать, статья Елены Даниленко, журнал Аудитор Украины Наконец-то Верховной Радой Украины принято долгоиграющий Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, в бизнес-среде проще принято называть «Законом о трансфертном ценообразовании».

В первую очередь рассмотрим вопрос, что же такое «трансфертное ценообразование».

Статья на языке оригинала:

Основним рекомендаційно-методичним міжнародним документом у галузі податкового регулювання трансфертного ціноутворення є Керівництво Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 1995 року «Про трансфертне ціноутворення для транснаціональних корпорацій і податкових органів» (Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations).

Слід зазначити, що даний документ носить лише рекомендаційний характер і не має статусу нормативного акту. Зазначеним Керівництвом визначено, що трансфертними цінами є ціни, за якими підприємство реалізує товари та нематеріальні активи, чи надає послуги асоційованим підприємствам. До асоційованих підприємств Керівництвом віднесено підприємства, якщо одне з них бере прямо або опосередковано участь в управлінні, контролі чи капіталі іншого підприємства, або коли одні й ті самі особи беруть прямо або опосередковано участь в управлінні, контролі чи капіталі обох підприємств.

В основу трансфертного ціноутворення, в міжнародній практиці, покладено так званий «принцип витягнутої руки». За даним принципом «якщо між двома підприємствами в господарській та фінансовій діяльності створюються умови відмінні від тих, що виникли б між двома незалежними підприємствами, то будь-який прибуток нарахований одному з них, але через наявність цих умов не нарахований, може бути включений до прибутку цього підприємства та відповідно оподаткований». А отже, за нормами Керівництва використання трансфертних цін дозволяє оподаткування прибутку підприємств в місці виникнення такого прибутку.

Тепер перейдемо від міжнародних рекомендацій до їх реалізації в українських реаліях. Податковий кодекс доповнено підпунктом 14.1.2511 у, в якому зазначено, що «трансфертне ціноутворення - це процес визначення ціни продажу (реалізації) товарів та/або результатів робіт (послуг) під час здійснення операцій, визнаних відповідно до статті 39 Кодексу контрольованими». Сам же ж перелік контрольованих операцій наведено в п. 39.2 Кодексу. До них зокрема відносяться:

1. Задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

2. Застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року.

3. Сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року.

4. Не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

5. Не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

Остання норма Податкового кодексу дає підприємствам деякі можливості, проте і дає змогу податківцям обирати своє бачення сплати податку на прибуток, і ось у чому справа. Наприклад, підприємство зареєстровано в державі, або частині держави, в якій ставка податку на прибуток становить на 7 відсотків менше, проте податок нерезидент платить за ставкою що менше на 2 відсотки від української. Здавалося б така операція не є контрольованою, проте якщо прочитати норми підпункту 39.2.1 Податкового кодексу можна побачити слово «або», а отже Законом чітко не визначено чи потрібно в такій ситуації вважати операцію контрольованою. Це одне з перших питань по якому ми сподіваємося побачити податкову консультацію, бажано одразу узагальнюючу. Перелік держав та територій, в яких податок сплачується за ставкою, що на 5 і більше відсоткових пунктів менше Українського визначається Кабінетом Міністрів України, та скоріше за все буде затверджуватися наказами та повинно публікуватися в друкованих виданнях та на веб-сайті Міндоходів.

Повна версія статті Трансфертне ціноутворення або чого нам чекати,pdf,Аудитор України