Публикации в СМИ

К списку

Налоговые проверки. Какую тактику защиты выбрать? Статья Андрея Фомичева для аналитического издания Юрист & Закон

17 февраля 2020 г.

Налоговые проверки. Какую тактику защиты выбрать? Статья Андрея Фомичева для аналитического издания Юрист & Закон

На языке оригинала.

Повна версія статті.

Десятки тисяч підприємств та підприємців в Україні щороку проходять податкові перевірки. Подекуди декілька раз на рік. Нам знайомий бізнес, який скоріш постійно знаходиться в перевірочному процесі, аніж займається діловими справами. При цьому навіть у такого бізнесу існує багато запитань про нюансі податкового контролю як до початку перевірки, під час перевірки, так і по її завершенню. Розібратися бізнесу в тонкощах діяльності контролюючого органу бракує часу. Такому стану речей також сприяє динаміка змін податкового законодавства. Розглянемо основні варіанти розвитку подій при податкових перевірках та тактиках захисту.

Одразу оговоримо, що в даній статті приділено увагу саме документальним перевірками. Хоча за податковим законодавством вирізняються наступні перевірки, що мають свої особливості тактики захисту:

Найбільш розповсюджуваними, а тому і більш болючими перевірками, є документальні (планові або позапланові, виїзні або невиїзні). Складність таких перевірок полягає у їх кількості серед платників, комплексність, масивність надання інформації, документального підтвердження оподаткованих операцій, виключно фіскальним підходом перевіряючих, що обов’язково має завершитися для платника податків донарахуванням податків та штрафних санкцій.

Предметом таких перевірок є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати податків та зборів, перевірка валютного законодавства, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками. Під час такого контролю перевіряються дані, що містяться в податкових деклараціях, фінансовій, статистичній та іншій звітності, регістри податкового та бухгалтерського обліку, проводиться глибокий аналіз первинних документів платника, йде звірка нарахованих та сплачених податків та зборів і багато інших питань. Не завжди керівництво бізнесу може або хоче надавати таку інформацію.

Планові податкові перевірки проводяться у відповідності до щорічного плану-графіка перевірок. Такий графік є підставою для перевірки, що приймається кожний рік і оприлюднюється на офіційному сайті в строк до 25 грудня перед настанням року, в якому відбудеться перевірка. Однак, такому «щасливому» випадку потрапити до плану перевірок передує ґрунтований аналіз даних про всіх платників. З цієї кипи аналітичної інформації виокремлюють платників, які розділені на три ступеня ризиковості: високий, середній, незначний.

Здобувши інформацію від податківців щодо підстав внесення в графік на перевірку (наприклад, за допомогою адвокатського запиту) і не погоджуючись із даними податківців, платник має повне право оскаржити обґрунтованістю підстав для включення до плану-графіка, заблокувавши доступ до перевірки.

Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, передбачених Податковим кодексом України.

Найбільш важливим і спірним питанням при документальних виїзних перевірках є процедура допуску контролерів до податкової перевірки. Цьому питанню приділено увагу в ст. 81 Податкового кодексу України, яка визначає право приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення та за умови пред'явлення або надіслання:

Непред'явлення або ненадсилання платнику податків або його уповноваженому представнику цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Між тим, законодавець не прописує процес пред’явлення таких документів. Цим користуються перевіряючи: не надають достатньо часу на ознайомлення із документами, заперечують проти фіксації даних про перевірку, виступають проти перевірки реквізитів наданих документів. Тому уповноважена особа від бізнесу має ретельно ознайомитися із документами на перевірку, детально вивчити всі реквізити, що мають бути в таких документів на відповідність ст. 81 Податкового кодексу України та прийняти рішення про допуск перевіряючих на перевірки чи прийняття рішення про відмову такого допуску.

Однак, пам’ятайте завжди позицію суду, якщо ви допустили інспекторів до податкової перевірки (як планової, так і позапланової), в подальшому оскаржити правомірність призначеної перевірки, а отже і вплинути на результати такої перевірки неможливо. Отже, якщо допуск до податкової перевірки відбувся, в подальшому предметом розгляду в суді має бути лише суть виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі правові позиції викладені в постановах Верховного Суду від 13.03.2018 р. у справі № 804/1113/16, від 30.11.2018 р. у справі № 808/1641/15.

Особливістю допуску перевіряючих до документальної невиїзної перевірки, що визначена п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України , є обов’язкове надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку двох документів: копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Саме виконання цієї умови надає посадовим особам контролюючого органу право розпочати проведення документальної невиїзної перевірки. Дану позицію підтримує і Верховний Суд у справі № 807/1349/13-а.

Таким чином, вибір тактичної поведінки платника податку при захисті від податкової перевірки залежить від багатьох чинників: виду податкової перевірки, правильності оформлення документів податківцями, відповідності вручених перед перевіркою документи реальним обставинам справи, можливістю допуску посадових осіб податкового контролю або бажанню недопустити перевірючих на перевірку.

© ООО "Информационно-аналитический центр "ЛИГА", 2020

© ООО "ЛИГА ЗАКОН", 2020