Публикации в СМИ

К списку

Размер имеет значение. Статья Дмитрия Сушка для ЛИГА.Блоги

22 января 2020 г.

Размер имеет значение. Статья Дмитрия Сушка для ЛИГА.Блоги

На языке оригинала.

Розмір підприємства впливає на обов'язок оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським висновком.

Починаючи з 2018 року Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначив, що окремі підприємства зобов’язані оприлюднювати на своїй веб-сторінці річну фінансову звітність, яка має бути перевірена аудитором і результат такого аудиту публікується разом з фінансовою звітністю.

До 30 квітня року, що настає за звітним роком цей обов’язок настає для таких підприємств:

До 1 червня року, що настає за звітним роком, обов’язок публікації настає також для наступних підприємств:

_________________

* узагальнений та актуальний перелік таких підприємств на сьогодні відсутній, на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщений лише Перелік емітентів, цінні папери яких перебували у біржових списках фондових бірж з 25.09.2018р. по 31.12.2018р. Тобто така інформація є застарілою, проте дуже важливою для аудитора, який приймає рішення про можливість виконання обов’язкового аудиту фінансової звітності такого підприємства, а тому таку інформацію аудитору доведеться самостійно аналізувати на сайтах фондових бірж та/або запиту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для групи підприємств, які працюють на ринках цінних паперів і фінансових послуг, такі нововведення не стали чимось новим, адже і до цього вони кожен рік здійснювали аудит і оприлюднювали фінансову звітність за вимогами профільних законів та підзаконних актів.

Для середніх і великих підприємств, які не були емітентами цінних паперів, Міністерство фінансів України власним роз’ясненням в кінці 2018 року відтермінувало такі нововведення на рік.

Отже, починаючи з фінансової звітності за 2019 рік, переважна більшість великих і середніх підприємств, зобов’язані вперше оприлюднити фінансову звітність і результат її аудиту.

Для визначення розміру підприємства, найголовніше, що треба знати - це базові критерії, як саме їх розрахувати і за який час проаналізувати.

Всього таких критеріїв - три. Перший з них найпростіший - це кількість працівників, два інші критерії: активи та чистий дохід - є вартісними і визначені в законі в млн. євро. Для їх переведення в гривню необхідно застосувати офіційний курс гривні щодо євро (середній за період), розрахований на підставі курсів Національного банку України, що встановлювалися протягом відповідного року.

Середній курс євро до гривні за 2019 рік склав 28,9518 грн./Євро і знаходиться на сайті НБУ за посиланням (https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls). Курс національної валюти зміцнився, то ж вартісні критерії для потрапляння до середніх і великих підприємств в гривневому показнику також знизилися.

Для відповідності певній категорії за розміром достатньо мати два критерії з трьох.

На підставі фінансової звітності за 2017 рік підприємство вперше визначило свою категорію за розміром. В подальшому підприємство може змінити поточну категорію лише якщо його показники на дату складання річної фінансової звітності, протягом двох років поспіль відповідають щонайменше двом з трьох критеріїв нової категорії.

Новоутворені підприємства під час визначення відповідності критеріям застосовують показники на дату складання першої річної фінансової звітності.

Перейдемо безпосередньо до розрахунків.

Згруповані показники для визначення розміру підприємства за 2018 та 2019 роки наведені для зручності користування в тисячах гривень і заокруглені до одного знаку після коми. Не виключаю, що в окремих випадках для більш точного визначення показника може знадобитися перерахунок без заокруглення.

Размер имеет значение. Статья Дмитрия Сушка для ЛИГА.Блоги


На завершення декілька прикладів. Але питання переходу з категорії в категорію може мати і складні ситуації. Зокрема, неоднозначними є висновки щодо переходу у наведених прикладах 5 та 6 та потреби оприлюднення у 2020 році фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським висновком у прикладах 1 та 4 (формально за нормами закону такий обов’язок виникає). Цікаво було б побачити тлумачення Міністерства фінансів України щодо таких моментів.

Размер имеет значение. Статья Дмитрия Сушка для ЛИГА.Блоги
За матеріалами: ЛІГА.Блоги