Публикации в СМИ

К списку

Исправление ошибок в финансовой отчетности. Статья Екатерины Проскуры, журнал Вестник. Официально о налогах

19 июня 2018 г.

Исправление ошибок в финансовой отчетности. Статья Екатерины Проскуры, журнал Вестник. Официально о налогах
На языке оригинала.

Вісник. Офіційно про податки / травень 2018, №20

Змінами, внесеними до Закону про бухоблік, що набрали чинності з 01.01.2018 р., вперше у вітчизняному законодавстві передбачено уточнення фінансової звітності, в тому числі з метою виправлення помилок.

Зокрема, п. 6 ст. 14 цього Закону передбачено, що підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності:

Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності, що уточнюються.

Отже, слід звернути увагу на таке:

Правила виправлення помилок у бухгалтерському обліку визначено нормами ПБО 6 та МСБО 8.