Публикации в СМИ

К списку

Контролируемое-неконтролируемое

21 июля 2017 г.

Контролируемое-неконтролируемое На языке оригинала.

Як визначити, чи є операція контрольованою у 2017 році ?

Трансферне ціноутворення не є новелою законодавства і багато підприємств уже мають досвід у цій сфері. Однак, з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII перелік критеріїв віднесення операцій до контрольованих значно розширився, а тому деякі підприємства у 2017 році матимуть перший досвід знайомства з правилами ТЦУ; ті ж хто вже мав такий досвід - мають по-новому аналізувати свої операції на предмет контрольованості.

Отже, які новації щодо визнання операцій контрольованими набрали чинності з січня 2017 року, та за якими критеріями підприємства мають визначати, чи потрапили здійснені ними операції під контроль?

Зміна критеріїв

По-перше змінився вартісний критерій віднесення операцій до контрольованих, і у 2017 році він складає:

Таку зміну можна назвати позитивною, хоча разом зі збільшенням вартісного критерію збільшився перелік інших критеріїв віднесення операцій до контрольованих.

Так, звернемо увагу на незначну правку у визначенні засад для визнання операцій контрольованими. Відповідно до нової редакції ст. 39 Податкового кодексу України, контрольованими є господарські операції, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Оскільки період, у якому такий вплив повинен здійснюватися не визначений, платник податку вже на момент здійснення господарської операції повинен визначитись чи впливатиме така операція на об’єкт оподаткування у поточному періоді, чи можливо матиме такий вплив у майбутньому.

До операцій, що здійснюються через комісіонерів-нерезидентів, додано операції з придбання товару та операції з продажу та/або придбання послуг. Отже, підприємству слід звернути увагу на такі операції. Якщо виявиться, що покупцем у таких операціях буде нерезидент, то не залежно від його статусу, операції визнаватимуться контрольованими. Звичайно ж, при цьому вартісний критерій має бути дотриманий.

Наступний критерій віднесення операцій до контрольованих, який зазнав змін - це критерій статусу контрагента, зареєстрованого у низькоподаткових юрисдикціях, перелік яких визначений КМУ. Для операцій, здійснених у 2017 році, матиме значення не тільки місце реєстрації контрагента, а також його резидентство у низькоподатковій юрисдикції (підпункт «в» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 ст. 39 ПКУ).

Наразі питання визначення резидентства до кінця не врегульовано. Залишається незрозумілим, норми якого законодавства мають застосовуватись у цьому випадку - України чи країни нерезидента-контрагента. Тому, з метою уникнення непорозумінь з контролюючими органами, якщо є сумнів щодо резидентства контрагента, можна порадити отримати довідку від такого контрагента про підтвердження статусу податкового резидентства. Й якщо за даними довідки контрагент матиме статус податкового резидента низькоподаткової юрисдикції, операції з таким контрагентом, при дотриманні вартісного критерію, будуть визнаватися контрольованими.

Абсолютно новим критерієм щодо статусу контрагента, з метою визначення операції контрольованою є організаційно-правова форма такого контрагента (підпункт «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 ст. 39 ПКУ). Перелік організаційно-правових форм у розрізі держав затверджено Постановою КМУ «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» від 04.07.2017р. №480. Операції з такими контрагентами вважаються контрольованими з дати набрання чинності зазначеної постанови. При цьому вартісний критерій у 10 мільйонів гривень необхідно розраховувати, починаючи з 01.01.2017р.

Отже, якщо обсяг господарських операцій, здійснених з контрагентом відповідної організаційно-правової форми, за 2017 рік перевищив 10 мільйонів гривень, операції з таким контрагентом будуть вважатись контрольованими з дати набрання чинності Постанови КМУ №480 від 04.07.2017р.

Не вважатимуться контрольованими операції, здійснені з контрагентом організаційно-правової форми із переліку, якщо такий контрагент сплачує у звітному році податок на прибуток (корпоративний податок).

Таким чином, починаючи з січня 2017 року платнику податку слід врахувати ряд нових критеріїв віднесення операцій до контрольованих:

Стаття Пузько О.В., менеджер з трансфертного ціноутворення компанії PSP Audit, аудитор