Публикации в СМИ

К списку

Система индикаторов рисков агрессивного налогового планирования. Статья Проскуры Е.П., Брехова С.С., Сушковой Е.Е., сборник научных трудов "Экономический анализ"

9 июня 2017 г.

Система индикаторов рисков агрессивного налогового планирования. Статья Проскуры Е.П., Брехова С.С., Сушковой Е.Е., сборник научных трудов "Экономический анализ" На языке оригинала.

Збірник наукових праць "Економічний аналіз" Том 27, № 1 (2017)

В статті розкрито підхід щодо визначення ризиків застосування схем агресивного податкового планування та встановлення рівня ймовірності здійснення платниками такої діяльності з урахуванням специфіки адміністрування податкових платежів в Україні, сформовано систему індикаторів наявності ризиків застосування платником схем мінімізації сплати податків, сформовано методику розрахунку індикаторівзастосування платниками агресивного податкового планування та критерії оцінювання їх значень.

Під терміном «агресивне податкове планування» розуміють особливий вид податкового планування, що здійснюється платником податків шляхом прийняття рішень у сфері оподаткування, які можуть призвести до наслідків, відмінних від закріплених податковим законодавством внаслідок його невизначеності або багатоваріантного трактування.

Найбільш поширеними схемами агресивного податкового планування є зниження податкового навантаження шляхом практик переміщення боргів всередині групи компаній, операцій з нематеріальними активами та інтелектуальною власністю, тонкої капіталізації, трансфертного ціноутворення.