Новости

К списку

Информация об электронном администрировании НДС

2 июля 2015 г.

Информация об электронном администрировании НДС На языке оригинала.

Враховуючи складнощі, які виникли в заявці із завершенням тестового режиму електронного адміністрування ПДВ, ми вирішили оперативно інформувати вас про останні законодавчі ініціативи з цього питання.

Так, законопроект з реєстраційним номером 2960 щодо продовження тестового режиму до 01.01.2016р. наразі був обговорений і погоджений на раді коаліції, але на порядок денний спікером ВРУ не поставлений.

В свою чергу, зареєстрований урядовий законопроект під номером 2173а, який стосується удосконалення системи електронного адміністрування.

У первинному варіанті він передбачав наступне:

1. надання права платнику податку протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної на включення до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних;

2. скасування необхідності проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних після 01.07.2015, в оподатковуваних операціях за підсумками одного, двох і трьох календарних років їх використання;

3. врегулювання питання акумулювання коштів на спеціальних рахунках сільськогосподарських (далі - с/г) підприємств, а саме: відкриття платникам - с/г підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування ПДВ, додаткових рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, а кошти, що надходитимуть на такі рахунки, автоматично перераховуватимуться Казначейством на спеціальні рахунки таких с/г підприємств, протягом операційного дня; кошти, що надішли на такі додаткові рахунки, враховуватимуть при обчисленні суми, на яку платник податку може зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригування;

4. надання платнику податку інформації про рух коштів на його рахунках в системі електронного адміністрування податку;

5. скорочення реквізитів податкової накладної, які втратили актуальність у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ (реквізити щодо місцезнаходження покупця/продавця та вид цивільно-правового договору);

6. врегулювання питання отримання податкових накладних філіями (структурними підрозділами) платника податкових накладних шляхом відображення в податковій накладній числового номера філії (структурного підрозділу) покупця, якій здійснюється постачання товарів/послуг;

7. визначити, що податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту;

8. надання можливості складання раз на місяць (в останній день місяця) зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів (послуг), постачання яких має безперервний або ритмічний характер (як платникам так і неплатникам ПДВ);

9. надання можливості складати податкові накладні за щоденним підсумком операцій;

10. продовження до 365 днів строку, протягом якого платники податку можуть подати скаргу на продавця/покупця товарів/послуг у разі порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування;

11. для забезпечення коректного формування з 01.07.2015 показника суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН, пропонується передбачити „обнуління” такого показника станом на 01.07.2015 та включити до нього: - суми середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних місяців/ 4 квартали (т.з. „овердрафт”); - суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань з податку на додану вартість станом на 01.07.2015; - суми від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015; - залишку коштів на електронному рахунку платника;

12. продовження строків реєстрації податкових накладних, складених в період з 01.07.2015 по 31.08.2015, в Єдиному реєстрі податкових накладних до 31 календарного дня;

13. визначити, що на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, не поширюється дія Закону України „Про виконавче провадження”, та зобов’язати знати арешт з коштів, на які такий арешт був накладений. Крім того, з метою виконання Листа про наміри до Міжнародного валютного фонду України від 27 лютого 2015 року, відповідно до якого Українська сторона взяла зобов’язання поширити з січня 2016 року дію загального режиму оподаткування податком на додану вартість на весь сільськогосподарський сектор, законопроектом передбачається скасування спеціального режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства з 1 січня 2016 року.

Враховуючи плинність нашого податкового законодавства, ми уважно слідкуємо і оперативно повідомимо вас про останні зміни в цьому питанні.

З повагою,

Команда PSP Audit