Новости

К списку

21.05.2020 организовали онлайн-встречу с клиентами группы компаний MGI PSP Audit, по формату примечаний к финансовой отчетности в соответствии с требованиями П(С)БУ

21 мая 2020 г.

21.05.2020 организовали онлайн-встречу с клиентами группы компаний MGI PSP Audit, по формату примечаний к финансовой отчетности в соответствии с требованиями П(С)БУ

На языке оригинала.

Наразі триває процес підготовки до оприлюднення фінансової звітності підприємствами, на які покладений такий обов’язок Законом про бухгалтерський облік.

Однією з важливих та самих містких частин фінансової звітності є примітки. Національні стандарти (положення) бухгалтерського обліку висувають досить багато вимог до розкриття інформації про ті чи інші показники фінансової звітності, діяльність підприємства, його облікових політик у примітках. 21.05.2020 департамент консалтингу групи компаній MGI PSP AUDIT провів онлайн-зустріч з клієнтами щодо формату приміток до фінансової звітності згідно вимог П(С)БО.