Новости

К списку

Налоговые и другие изменения в законодательстве на время карантина (COVID-2019)

30 марта 2020 г.

На языке оригинала.

Налоговые и другие изменения в законодательстве на время карантина (COVID-2019)

Верховна рада прийняла проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) №3275 (далі - Проект №3275), яким передбачено ряд змін до законів.

Податковий кодекс України

Єдиний податок

ПДВ

Податок на прибуток

Акцизний податок

Перевірки, штрафні санкції

· обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

· цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

· обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

· здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

· здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;

· обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

· цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

· обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

· здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального з підстав визначених п.п.80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 п.80.2. ст.80 ПКУ.

Податок на майно

Зменшено період, за який суб’єкти господарювання звільняються від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Звільнення від земельного податку та податку на нерухоме майно передбачено лише за березень 2020 року.

Нагадаємо, що Законом України №533-IX від 17.03.2020р. передбачалося звільнення і на квітень 2020 року.

Тепер, ті суб’єкти господарювання, які встигли зменшити свої податкові зобов’язання за квітень 2020 року, зобов’язані їх збільшити, шляхом подання уточнюючої декларації до 30.04.2020р. без застосування штрафних санкцій відповідно до ст. 50 ПКУ.

Сплатити зобов’язання з земельного податку та податку на нерухоме майно за квітень 2020 року потрібно до 30.06.2020р. При цьому, така сплата здійснюється без застосування будь-яких санкцій, передбачених ПКУ за несвоєчасну сплату.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Звільнено від відповідальності за порушення строків оприлюднення фінансової звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом у разі якщо така звітність буде оприлюднена у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19, або протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем завершення такого карантину, але не пізніше 31 грудня 2020 року, а для підприємств, які є емітентами цінних паперів, протягом строку, встановленого пунктом 7 прикінцевих положень Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Кодекс законів про працю України

Відтепер «дотримання внутрішнього трудового розпорядку» не є визначальною ознакою трудового договору.

Передбачено ряд норм які регламентують гнучкий режим робочого часу та надомну працю

Карантин, встановлений Кабінетом міністрів України, є причиною для простою підприємства, при якому оплата праці проводиться не менше як 2/3 від тарифної ставки (окладу).

Кодекс України про адміністративні правопорушення

За завищення цін на товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, у тому числі поширенню короновірусної хвороби (COVID-2019) та/або товарів, що мають істотну соціальну значущість, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, якщо ціна перевищила у 1,2 рази рівень ціни визначений Кабінетом Міністрів України на такий товар можна отримати адмінштраф у розмірі від 3400 до 4200 грн. на громадян та від 4200 до 5100 грн. на посадових осіб.