Новости

К списку

Осуществлен перевод Таксономии финансовой отчетности по МСФО

11 января 2019 г.

Осуществлен перевод Таксономии финансовой отчетности по МСФО

На языке оригинала.

Починаючи з 1 січня 2019 року підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, який затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року №983.

По суті Міністерство фінансів України затвердило переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, випущеної Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м.Лондон, Велика Британія).