Новости

К списку

Письмо Министерства финансов Украины от 07.12.2018 № 35210-06-5/32299 "О публикации финансовой отчетности" для средних и крупных предприятий

11 декабря 2018 г.

Письмо Министерства финансов Украины от 07.12.2018 № 35210-06-5/32299 "О публикации финансовой отчетности" для средних и крупных предприятий

На языке оригинала.

Лист Міністерства фінансів України від 07.12.2018 № 35210-06-5/32299 “Про оприлюднення фінансової звітності”.

До 30.04.2019 річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці мають оприлюднити:

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, середні підприємства, інші фінустанови, що належать до мікропідприємств і малих підприємств, оприлюднюють річну фінансову звітність з аудиторським висновком починаючи з фінансової звітності за 2019 рік. Строк подання — не пізніше за 1 червня року, що настає за звітним.

При цьому великим підприємствам, які не є емітентами цінних паперів, і середнім підприємствам, що вперше застосовують МСФЗ із датою переходу 01.01.2018 і перераховують проміжну фінансову звітність за 2018 рік за МСФЗ 1, доцільно оприлюднювати річну фінансову звітність із аудиторським звітом починаючи зі звітності за 2018 рік.

Ці висновки дещо протирічать висновкам наведеним в попередньому листі Міністерства фінансів України від 27.02.2018р. №35210-06-5/5570.

Враховуючи вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" рекомендуємо великим підприємствам, які не є емітентами цінних паперів, і середнім підприємствам, що вперше застосовують МСФЗ із датою переходу 01.01.2018 і перераховують проміжну фінансову звітність за 2018 рік за МСФЗ 1, оприлюднювати річну фінансову звітність із аудиторським звітом починаючи зі звітності за 2018 рік.