Новости

К списку

Состав форм промежуточной финансовой отчетности в декларации по налогу на прибыль - ставим точку

18 июля 2018 г.

Состав форм промежуточной финансовой отчетности в декларации по налогу на прибыль - ставим точку На языке оригинала.

Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області 17.07.2018р. на сайті ДФС України розміщено інформацію, що при поданні податкової декларації з податку на прибуток підприємства за І квартал, півріччя, три квартали складається та додається проміжна фінансова звітність, що складається балансу; звіту про фінансові результати; звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Проте, інші територіальні органи, наприклад: головні управління ДФС в Івано-Франківській та Рівненській областях, та ДФС України на загальнодоступному інформаційно-довідкового ресурсі «ЗІР» в категорії 102.23.02 «Заповнення звітності», дотримуються позиції, що платниками податку на прибуток (крім суб'єктів мікропідприємств, малого підприємництва, неприбуткових установ та організацій, представництв іноземних суб'єктів господарювання) разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подається квартальна фінансова звітність, складена за національними чи міжнародними стандартами, яка включає: баланс та звіт про фінансові результати.

Відповідно до п.4 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, склад та форми фінансової звітності, установлюються Міністерством фінансів України, за погодженням із Державним комітетом статистики України. Вважаємо, що саме ці органи, після набрання чинності змін до зазначеного вищевказаного закону, уповноважені визначати склад проміжної фінансової звітності

На підставі наведеного, вважаємо недоцільним робити висновки щодо повного комплекту звітності для проміжної фінансової звітності лише на підставі того, що із закону виключений її склад та в межах існуючого, вважаємо, що зарано. Тим більше, що даний стандарт на сьогодні НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» не приведено у відповідність до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (наприклад, визначення поняття фінансової звітності в цих нормативних документах різняться). Окрім того, законодавство чітко розділяє поняття фінансова звітність та проміжна фінансова звітність, встановлює для них відповідні звітні періоди: для фінансової звітності - календарний рік; для проміжної - квартал, півріччя, 9 місяців, відповідно.

Також звернемо увагу, що 14.07.2018р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 11.07.2018р. №547, якою внесені зміни до Порядку подання фінансової звітності, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419. Даною постановою визначено, що підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Враховуючи зазначене, вважаємо, що на сьогодні є всі підстави вважати, що проміжна фінансова звітність може подаватися у вигляді балансу та звіту про фінансові результати. Додатково зазначимо, що таку позицію в консультаційному режимі підтверджують Державний комітет статистики України та ДФС України.