Новости

К списку

Внимание! Минфин дал разъяснения о переходе на МСФО и обнародование финансовой отчетности за 2017 год

12 марта 2018 г.

Внимание! Минфин дал разъяснения о переходе на МСФО и обнародование финансовой отчетности за 2017 год На языке оригинала.

У своєму листі №35210-06-5/5570 від 27.02.2018р. Міністерство фінансів України надало роз’яснення щодо переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) для тих підприємств, які з набранням чинності змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996) мають вести облік та подавати фінансову звітність з їх застосуванням.

Так, підприємства, що перейшли на МСФЗ 01.01.2018р. подають фінансову звітність за 2017 рік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО). При цьому, проміжна фінансова звітність 2018 року та за 2018 рік такими підприємствами також подається за НП(С)БО.

Для забезпечення порівнянності показників фінансової звітності підприємства, що вперше переходять на МСФЗ з датою 01.01.2018р., мають перерахувати проміжну та річну фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ 1 за 2018р. Починаючи з 01.01.2019р. фінансова звітність має бути складена за МСФЗ. Порівняльною інформацією в проміжній та річній фінансовій звітності за 2019 рік є показники фінансової звітності 2018 року, трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Оприлюднення фінансової звітності за 2017 рік здійснюється за правилами, що діяли до 01.01.2018р.