Новости

К списку

Изменено положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете

19 мая 2017 г.

Изменено положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете На языке оригинала.

Із 03.01.2017 р. вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг» №1724-VIII від 03.11.2016р. яким внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996) в частині статусу первинних документів та вимог щодо їх складання.

Відповідно, Наказом Міністерства фінансів «Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №427 від 11.04.17р., положення приведено у відповідність до вимог Закону №996. Зокрема, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р., внесено наступні зміни до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» №88 від 24.05.1995р.:

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.