Мероприятия

К списку

17 августа 2017 года состоится практикум: "Трансфертное ценообразование. Изменения 2017 - практическое применение. Подготовка документации и отчета"

16 августа 2017 г.

17 августа 2017 года состоится практикум: "Трансфертное ценообразование. Изменения 2017 - практическое применение. Подготовка документации и отчета" На языке оригинала.

17 серпня 2017 року у бізнес-центрі «ЛІГА» відбудеться практичний семінар.

Практикум проводять:

Дмитро Сушко - кандидат економічних наук, член Аудиторської Палати України, податковий консультант, аудитор, судовий експерт, член ради Палати податкових консультантів, керуючий партнер аудиторської компанії PSP Audit.

Пузько Оксана - сертифікований аудитор, податковий консультант, спеціаліст з трансфертного ціноутворення, лектор семінарів у сфері оподаткування та трансфертного ціноутворення, менеджер по трансфертному ціноутворенню компанії PSP Audit.

Програма практикуму:

1. Контрольовані операції. Визначення та критерії. Cпецифічні ситуації - операції з посередниками-нерезидентами, операції з представництвами нерезидентів в Україні, прощення боргу, посередницькі операції, доручення, інвестиції, купівля-продаж корпоративних прав, якщо платник і постачальник за договором різні особи.

Перелік низько-податкових юрисдикцій. Застосування ТЦО при роботі з низько-податковими суб’єктами, що зареєстровані в високо-податкових юрисдикціях.

2. Пов’язані особи. Визначення та критерії. Розрахунок прямої та опосередкованої участі. Визначення пов’язаності в «ланцюгу» контрагентів. Розширено критерії визнання осіб пов’язаними: надання позики/фін допомоги в значному розмірі визначає осіб пов’язаними. Право ДФС визнавати осіб пов’язаними через суд.

3. Співставні компанії. Застосування нових критеріїв визначення компаній співставними на практиці. Визначення внутрішніх та зовнішніх операцій співставними.

4. Методи ТЦУ. Сфера застосування кожного методу ТЦУ. Обґрунтування неможливості застосування 1-3 методу ТЦУ. Закріплено застосування певного показника рентабельності по відношенню до відповідного методу. Вибір показника рентабельності в залежності від виду операцій. Приклади застосування.

Коли можна застосувати право групування декількох операцій при розрахунку рентабельності.

Специфічний метод для біржових товарів - застосування переліку, затвердженого Постановою КМУ №616, перша практика. Аналіз інформаційних джерел. Функціональний аналіз, опис процедури.

5. Діапазони цін та рентабельності. Як розрахувати квартилі, визначення діапазону цін та рентабельності на практичних прикладах. Порівняння не з діапазоном а з медіаною. Використання показника однієї співставної операції. Ризики. Період, за

який використовується інформація для визначення діапазону ціни/рентабельності.

6. Джерела інформації. Визначення джерел інформації. Використання інформації, отриманої платником податків з дотриманням вимог законодавства, за умови надання такої інформації контролюючому органу. Використання експертизи Держзовнішінформ у якості джерела інформації.

Використання цінової оцінки для цілей ТЦУ.

Можливість використання інформації про ціни на товари, що друкуються у періодичних виданнях (офіційних джерелах інформації 2015р.).

7. Підготовка документації по ТЦУ. Яка інформація повинна бути розкрита у документації. Розширено вимоги, щодо розкриття інформації у документації з ТЦУ. Строк надання документації на запит контролюючих органів. Нові вимоги щодо розподілу витрат постачальника, у разі здійснення КО з постачання товарів (робіт, послуг) декільком особам (сегментування). Порівняння рентабельності КО з рентабельністю співставної компанії. Розповсюджені помилки при підготовці документації.

8. Аналіз операцій на предмет контрольованості. Як організувати роботу структурних підрозділів для контролю за трансфертним ціноутворенням та мінімізувати податкові ризики.

9. Звіт по ТЦУ. Приклади заповнення, проблемні питання при заповненні. Відображення специфічних ситуацій у звіті по ТЦУ: відсотки по займам, роялті. Можливість групування контрольованих операцій у звіті. Типові помилки при заповненні звіту.

10. Відповідальність за порушення у сфері ТЦУ. Штрафні санкції - нові правила. Неподання звіту і документації. Не включення КО до звіту. Відповідальність за різні види порушень. Штрафні санкції при здійсненні коригування податкових зобов’язань. Перевірки по ТЦУ. Змінено підстави для проведення перевірки.

11. Порядок проведення моніторингу контрольованих операцій ДФС. Аналіз звітів, документації, інформації про ціни. Аналіз джерел інформації.

12. Листи ДФС - практичні аспекти. Судова практика у сфері ТЦУ.