Эксклюзив

К списку

Договор ГПХ заключенный с физическим лицом-нерезидентом

18 мая 2016 г.

Договор ГПХ заключенный с физическим лицом-нерезидентом На языке оригинала.

Розглянемо детально положення ст.42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р. №5067-VI: «Підприємства, установи та організації мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на строк до одного року, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України».

Чи буде вважатись застосуванням праці іноземця надання послуг фізичною особою за договором цивільно-правового характеру?

Працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю. (ст.1 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999р. №1045-XIV).

Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. (ст.21 Кодексу законів про працю від 10.12.1971р. (далі - КЗпП)).

Саме цим відрізняється трудовий договір (передбачає використання праці) і цивільно-правовий договір (передбачає надання послуг, виконання робіт).

А тому, ми погоджуємось з думкою, висловленою в Листах Міністерства соціальної політики України «Щодо працевлаштування іноземних громадян в Україні» від 18.01.2012р. №ДЦ-09-276/0/6-12, «Щодо необхідності отримання дозволу на застосування праці іноземного громадянина» від 05.02.2013р. №ДЦ-09-588/0/6-13 та вважаємо, що при укладанні договору цивільно-правового характеру з фізичною особою нерезидентом дозвіл на працевлаштування не потрібен.