Эксклюзив

К списку

Несвоевременная подача декларации об имущественном состоянии

18 мая 2016 г.

Несвоевременная подача декларации об имущественном состоянии На языке оригинала.

За неподання або несвоєчасне подання декларації платника податку - фізична особа може бути притягнута до:

1) адміністративної відповідальності за ст.164-1 КпАП.

Неподання або несвоєчасне подання декларації тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 НМДГ (від 51 грн. до 136 грн.). Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 5 до 8 НМДГ (від 85 грн. до 136 грн.). Термін давності застосування цього штрафу становить два місяці з дня вчинення правопорушення;

2) фінансової відповідальності за пп.120.1 ст.120 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. (далі - ПКУ).

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідно до п.123.1 ст.123 ПКУ у разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання на підставах згідно з підпунктами 54.3.1, 54.3.5 п.54.3 ст. 54 ПКУ, зокрема платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію, дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов'язань, то це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов'язання.

У разі, коли фізична особа подає річну податкову декларацію після закінчення граничного терміну подання, тобто після 1 травня, то відповідно до пп.54.3.1 ПКУ контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошового зобов'язання платника податку. Органом ДПС проводиться камеральна перевірка, за результатами якої складається акт перевірки, в якому відображаються факти порушення платником податку вимог ПКУ та визначається сума грошового зобов'язання, яка зазначається у повідомленні-рішенні, що відповідно до п.86.8 ПКУ надсилається (вручається) платнику податку протягом 10-ти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому ст.58 ПКУ. Відповідно до п.57.3 ПКУ у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у пп.54.3.1 ПКУ, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.