Эксклюзив

К списку

Договор гражданско-правового характера

18 мая 2016 г.

Договор гражданско-правового характера На языке оригинала.

Стаття 626 Цивільного кодексу України від 16.012003р. №435-IV (далі - ЦКУ) визначає загальне поняття цивільно-правового договору (далі - ЦПД). Відповідно, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Розглянемо основні положення, які має містити договір ЦПД.

До ЦПД застосовуються норми цивільного права. Умови ЦПД передбачають наявність замовника і виконавця. Укладається такий договір виключно в письмовій формі (ст.208 ЦКУ).

Виконавець зобов'язується на свій власний ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов'язується прийняти і оплатити її. Виконавець не підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядкові, і не підпорядкований замовникові.

Договір ЦПД передбачає отримання матеріального результату роботи або послуги в обумовлений сторонами строк.

Виконавець у процесі роботи використовує свої матеріали і свої засоби, якщо інше не встановлено та не обумовлено в договорі. Виконавець у випадках, передбачених договором, має право покласти виконання цього договору на третю особу.

Розмір і порядок оплати визначається та закріплюється договором і не залежить від мінімальної заробітної плати.

Цивільним законодавством України пільги і гарантії не передбачені, і надаються тільки тоді, коли виконавець самостійно проводить відрахування до соціальних фондів або коли сторони домовилися про час надання послуг, про компенсаційні виплати за рахунок замовника, тощо.

Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за завдану замовникові шкоду, недоотримані ним доходи, упущену вигоду, якщо не доведе, що шкода завдана не з його вини, або якщо інше не встановлено договором (штрафні санкції, дострокове розірвання договору, відшкодування збитків) або законом. На виконавця покладається ризик негативних наслідків роботи.

Підстави для розірвання та припинення договору визначаються за домовленістю сторін, за спливом строку, на який його було укладено, по закінченню виконання передбаченої договором роботи та передавання результатів її замовникові, про що складається акт, який підписують сторони, та оплати виконаної роботи.