Эксклюзив

К списку

Предоставление услуг с использованием необоротных активов

11 мая 2016 г.

Предоставление услуг с использованием необоротных активов На языке оригинала.

Звернемось до визначення, наведеного в п.4 МСБО «Оренда»: Оренда - це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого періоду часу.

Якщо Виконавець надає інформаційно-технічні послуги з використанням власного обладнання, то в бухгалтерському обліку, зазначені витрати будуть відображені як витрати поточного періоду.

Згідно з пп.14.1.97 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) лізингова (орендна) операція - господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк. Оперативний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає передачу орендарю основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, на умовах інших, ніж ті, що передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Тобто, за договором оренди, основний засіб (майно) повинно бути передане орендарю. Передача майна оформлюється актом прийому-передачі. Якщо за договором майно не передається у використання, договір не можна визнати договором оренди.