Эксклюзив

К списку

Налогообложение доходов физического лица резидента Грузии

27 апреля 2016 г.

Налогообложение доходов физического лица резидента Грузии На языке оригинала.

Згідно з положеннями п. 163.2 ст. 163 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (далі - ПКУ) об'єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Підпунктом 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 ПКУ встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами Кодексу для нерезидентів).

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів (пп. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 ПКУ).

Відповідно до п. 3.2 ст. 3 ПКУ якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбаченні цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

У відповідності до п. 1 ст. 22 Конвенції між Урядом України і Урядом Грузії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно від 14.02.1997 р. (дата набуття чинності 01.04.1999 р., далі - Конвенція), доходи фізичної особи оподатковуються лише в державі її резидентства, тобто в даному випадку в Грузії.

Але для того, щоб податковий агент не утримав ПДФО в Україні, такому нерезиденту потрібно пред'явити довідку (або її нотаріально завірену копію), що підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України. Таку вимогу містить п. 103.2 ПКУ.

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Виходячи з вищевикладеного, якщо нерезидент надасть довідку про те, що він є резидентом Грузії для цілей оподаткування, і що Україна з Грузією укладено міжнародний договір про уникнення подвійного оподаткування, резидент України має право не утримувати ПДФО з доходів такого нерезидента.

Що стосується військового збору та ЄСВ, вважаємо, що Угода не поширюється на порядок їх нарахування.

Таким чином, з доходів нерезидента за цивільно-правовим договором підприємство повинно утримати військовий збір за ставкою 1,5%.

Також на суму винагороди нерезидента за цивільно-правовим договором нараховується ЄСВ за ставкою 22% (ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI). На даний момент утримання ЄСВ із сум будь-яких доходів не проводиться.