Эксклюзив

К списку

Особенности оформления CMR

13 апреля 2016 г.

Особенности оформления CMR

На языке оригинала.

Згідно ст. 9 Закону України "Про транспортно-експедиторську діяльність" від 01.07.2004р. № 1955-IV за договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

Учасниками транспортно-експедиторської діяльності є: клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, а також залізничні станції, порти, об'єднання й спеціалізовані підприємства автомобільного, водного, авіаційного, залізничного транспорту.

У разі залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати від свого імені або від імені клієнта. Договором транспортного експедирування може бути встановлений обов’язок експедитора:

організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором і клієнтом;

укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу.

Слід відзначити, що в частині послуг, за які розрахунки здійснюються експедитором, але виконуються третьою особою, такий експедитор виступає як посередник, наприклад, організовує роботу з підготовки й проходження митного, санітарного й карантинного контролю при перетинанні вантажем митного кордону України.

У разі якщо експедитор виступає перед третіми особами від імені замовника, такі відносини регулюються положеннями договору доручення - експедитор виступає як повірений і згідно зі ст. 1006 Цивільного кодексу зобов'язаний подати звіт про виконання доручення й підтвердні документи, якщо це передбачено умовами договору й характером доручення. Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади. Перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.

Таким документом може бути міжнародна автомобільна накладна (CMR), вона ж і вантажна накладна.

Міжнародна автомобільна товарно-транспортна накладна типової форми CMR застосовується у міжнародних перевезеннях відповідно до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (далі - Конвенція КДПВ). Її положення застосовуються до будь-якого договору дорожнього перевезення вантажів, що передбачає винагороду, з використанням транспортних засобів у разі, якщо місце навантаження і місце доставки вантажу, зазначені в контракті, знаходяться на території двох різних країн, з яких хоча б одна є учасницею Конвенції КДПВ.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів від 19.05.1956р. вантажна накладна містить такі дані:

1) дата і місце складання вантажної накладної;

2) ім'я та адреса відправника;

3) ім'я та адреса перевізника;

4) місце і дата прийняття вантажу до перевезення і передбачене місце його доставки;

5) ім'я та адреса одержувача;

6) прийняте позначення характеру вантажу і спосіб його упакування та, у випадку перевезення небезпечних вантажів, їх загальновизнане позначення;

7) кількість вантажних місць, їх спеціальне маркування і нумерація місць;

8) вага вантажу брутто чи виражена в інших одиницях виміру кількість вантажу;

9) платежі, пов'язані з перевезенням (провізна плата, додаткові платежі, митні збори, а також інші платежі, що стягуються з моменту укладання договору до доставки вантажу);

10) інструкції, необхідні для виконання митних та інших формальностей;

11) заява про те, що перевезення здійснюється, незалежно від будь-яких умов, згідно положень дійсної Конвенції.

Факт надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення має підтверджуватися єдиним транспортним документом або комплектом документів (автомобільних, залізничних накладних тощо), у яких відображається шлях проходження вантажу від пункту відправлення до пункту призначення. При цьому формою СMR не передбачена наявність імені та адреси експедитора, який організовує вантажне перевезення, але не є при цьому фактичним перевізником.