Эксклюзив

К списку

Привлечение субординированного капитала

6 апреля 2016 г.

Привлечение субординированного капитала На языке оригинала.

Відповідно до п.1 Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ" від 28.09.2006р. № 6261 (далі - Розпорядження №6261) субординований капітал - субординований борг, що враховується до власного капіталу кредитної установи.

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. (пп.2 ст.1 розд.І Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001р. № 2664-III)

Субординований борг - позика грошових коштів, договором якої передбачено, що у разі банкрутства чи ліквідації позичальника повернення коштів за такою позикою здійснюється лише після виконання зобов'язань позичальника перед іншими кредиторами. Кредитні установи мають право залучати субординований борг від юридичних осіб - резидентів і нерезидентів у грошовій формі як у національній, так і в іноземній валюті з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу кредитної установи. У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті такий договір підлягає реєстрації в Національному банку України відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004р. №270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004р. за №885/9484 (зі змінами).