Эксклюзив

К списку

Организация работы вахтовым методом

12 марта 2016 г.

Организация работы вахтовым методом На языке оригинала.

Порядок використання вахтового методу роботи на сьогодні затверджений Постановою Держкомпраці, Секретаріату ВЦРПС та МОЗ «Про затвердження основних положень про вахтовий метод організації робіт» від 31.12.1987р. №794/33-82 (далі - Постанова №794). Як передбачено п. 1.1 Постанови №794, вахтовий метод - це особлива форма організації робіт, що ґрунтується на використанні трудових ресурсів поза місцем їхнього постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання. При цьому, тривалість вахти не може перевищувати 30 календарних днів.

Місцем роботи при вахтовому методі вважаються об’єкти (ділянки), на яких здійснюється безпосередня трудова діяльність. Переміщення працівників у зв’язку зі зміною місця дислокації об’єктів (ділянок) роботи не є переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівників.

Проте, згідно з ч. 1 ст. 32 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. (далі - КЗпП), працівники можуть залучатися до виконання робіт вахтовим методом за наявності їхньої згоди, а отже в разі прийняття або переведення працівників для роботи за вахтовим методом, працівник має надати згоду, бажано в письмовому вигляді. Це може бути довільний лист від працівника, або визначення такого методу роботи в заяві на прийом або переведення працівника.

Рішення про запровадження вахтового методу організації робіт, в цілому по підприємству або на його частині, має бути ухвалено наказом по підприємству. Крім того, конкретні умови застосування такого методу роботи має бути встановлено підприємствами в колективних договорах. До таких умов зокрема відносяться: встановлення робочого графіку та норми робочого часу, забезпечення працівників проживанням та харчуванням, умови проїзду до та з місця роботи, порядок оплати праці та преміювання працівників, матеріальне та технічне забезпечення, тощо.

Варто зазначити, що до робіт, виконуваних вахтовим методом, відповідно до ст.ст.174, 176, 192 КЗпП, не можуть залучатися працівники, котрі не досягли 18 років, вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда.

Робота організовується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу і регулюється ст. 61 КЗпП. За вахтовим методом робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем та передбачаються в колективному договорі. Графіки роботи (змінності) розробляються таким чином, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин, передбаченої ст. 50 та 51 КЗпП. Перевищення норми робочого часу оплачується відповідно до трудового законодавства.

Дні перебування у дорозі до місця роботи і назад до норми робочого часу не включаються і можуть припадати на дні міжвахтового відпочинку. Проте, слід пам’ятати, що робота за вахтовим методом не є відрядженням працівників. Також важливо пам’ятати, що надбавка за вахтовий метод роботи не враховується при підрахунку середнього заробітку ц випадках розрахунку лікарняних та відпускних.

Организация работы вахтовым методом Оплата праці працівників, що працюють за вахтовим методом проводиться у звичайному порядку, проте з незначними відмінностями.

Отже, особи, які працюють за вахтовим методом, окрім заробітної плати, отримують за кожний день перебування на вахті надбавку за вахтовий метод роботи в розмірі, передбаченому колективним договором. Проте, граничний розмір надбавки за день не може перевищувати розміру добових, що виплачуються працівникам при службових відрядженнях у межах України, що визначено п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер» від 31.03.1999р. №490 (далі - Постанова №490).

Крім того, законодавством встановлено, що у разі, якщо робота ведеться за підсумованим обліком робочого часу (що і виникає у випадку застосування вахтового методу організації роботи) оплата праці розраховується у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу» від 19.04.2006р. №138 (далі - Наказ №138). Слід зазначити, що даний Наказ не регламентує порядку нарахування заробітної плати, проте, є роз’ясненням норм КЗпП.

У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому, під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.

При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов'язків (відпустка, виконання державних або громадських обов'язків, тимчасова непрацездатність тощо).

При підсумованому обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно з статтею 106 КЗпП. Оплата за всі години надурочної роботи провадиться в кінці облікового періоду.

Организация работы вахтовым методом Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб надбавок за вахтовий метод роботи, то пунктом 165.1 статті 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Надбавки за вахтовий метод роботи у цьому переліку не зазначені. А, отже, згідно пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ об’єктом оподаткування при вахтовому методі роботи будуть доходи у вигляді заробітної плати, нараховані платникові податку відповідно до умов трудового договору.

Згідно пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПКУ заробітна плата - це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платникові податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно. Структура основної та додаткової заробітної плат визначається відповідно до наказу Державного комітету статистики України про затвердження «Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004р. №5 (далі - Інструкція №5), до складу додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, проте не входять надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом.

Враховуючи це, підприємство при нарахування заробітної плати матиме для працівника два види доходів, у вигляді заробітної плати (пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 ПКУ), та у вигляді надбавки за вахтовий метод роботи (пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

Враховуючи той факт, що надбавки за вахтовий порядок роботи не є частиною заробітної плати, суми таких надбавок не оподатковуються єдиним соціальним внеском (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VI).