Эксклюзив

К списку

Условия поставки FCA - порядок отражения в бухгалтерском учете

2 марта 2016 г.

Условия поставки FCA - порядок отражения в бухгалтерском учете На языке оригинала.

Відповідно до умов Інкотермс 2010, умови поставки FCA означають, що Продавець зобов’язаний з урахуванням обмовок статті Б.5. нести всі ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки у відповідності до статті А.4.Згідно зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику або іншій особі, призначеній покупцем або обраній продавцем у відповідності зі статтею А.3.

а) у названому місці у встановлену дату або в обумовлений термін.

Поставка вважається здійсненою:

а) якщо названим місцем поставки є площі продавця:

коли товар завантажений на транспортний засіб перевізника, зазначеного покупцем, чи іншою особою, яка діє від його імені

б) якщо назване місце перебуває за межами площ продавця:

коли невідвантажений з транспортного засобу продавця товар представлений у розпорядження перевізника чи іншої особи, призначеної покупцем або обраної продавцем відповідно до статті А.3).

Якщо сторони не домовилися про який-небудь конкретний пункт у названому місці поставки і якщо таких пунктів декілька, то продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт.

Якщо у продавця немає точних вказівок від покупця, продавець може поставити товар для перевезення у спосіб, що зумовлюється видом транспорту та / або кількістю та / або характером товару.

Стаття Б.5. стверджує, що Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати чи пошкодження товару-з моменту, коли товар поставлений йому у відповідності зі статтею А.4.

Дата відображення товару в регістрах бухгалтерського обліку визначається лише фактом переходу покупцеві права власності на такий товар. Факт переходу права власності повинен бути документально підтверджений відповідним первинним документом - накладною, товарною накладною, товарно-транспортною накладною або іншим первинним документом, який є доречним, виходячи з умов контракту (договору) із покупцем, і фактично застосовується в обліку продавця товарів.

Форма первинного документа обирається платником податку самостійно - типова або індивідуально розроблена. В останньому варіанті платнику слід врахувати необхідність наявності в документі обов’язкових реквізитів відповідно до Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88 та ст.9 ЗУ №996-ХІV.

Згідно п.2 ст. 9 ЗУ № 996-XIV первинний документ повинен містити обов’язкові реквізити:

назву документа (форми);

Відразу ж зазначимо, що митна декларація - заява встановленої форми, в якій особою зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України та щодо нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури. (п.20 ст.4 Митного кодексу України від 13.03.2012р. № 4495-VI).

Листом Міністерства фінансів України від 23.01.2013р. № 31-08410-07-16/2073 зауважено, що митна декларація є первинним документом, який фіксує господарську операцію з взяття підприємством зобов'язання у сумі нарахованих митних платежів за умови наявності обов'язкових реквізитів.

Митна декларація не містить всіх обов’язкових реквізитів первинного документу визначених ЗУ № 996-XIV, яким може бути оформлена операція з постачання товару.

В листі Міністерства фінансів України від 06.12.2013р. № 31-08410-07-27/35654 вказується, що міру деталізації змісту і обсягу господарської операції визначають особи, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення. При цьому, така деталізація має забезпечити розкриття змісту господарської операції та ідентифікацію активів, зобов'язань, доходів або витрат, з нею пов'язаних.

Якщо у первинному документі немає будь-якого обов'язкового реквізиту такий документ недоказовий і не може бути підставою у бухгалтерському обліку.

Условия поставки FCA - порядок отражения в бухгалтерском учете Водночас, згідно з Конвенцію про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів від 19.05.1956р. (далі - Конвенція), CMR є первинним доказом укладення договору перевезення, умов договору і прийняття вантажу перевізником, а в Конвенції вказано, що право розпорядження вантажем належить одержувачеві з моменту складання вантажної накладної, якщо в ній зроблена відповідна відмітка (підписи), штамп чи печатка, відповідно до чого знімається відповідальність за цілісність і збереження вантажу перевізником.

Враховуючи вищенаведене, підставою для оприбуткування придбаних товарів може бути CMR із позначкою Покупця про отримання або інший первинний документ, який буде узгоджено сторонами в Контракті та який міститиме всі необхідні реквізити.

У відповідності до п. 5 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»» від 10.08.2000р. № 193 (далі - ПСБО 21) операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Згідно з ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства. В даному випадку, під господарською операцією розуміється поставка товарів.

У відповідності до пп. 14.1.191п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ)постачання товарів - це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, оприбуткування імпортованих товарів відображається по курсу гривні до іноземної валюти на дату переходу права власності на товар до Покупця.