Эксклюзив

К списку

Сертификат ТПП - прикладное значение

2 марта 2016 г.

Сертификат ТПП - прикладное значение На языке оригинала.

Статтею 10 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" від 02.09.2014р.№1669-VII (далі - ЗУ № 1669) встановлено, що протягом терміну дії ЗУ № 1669єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов'язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Також ЗУ № 1669внесено зміни до Закону України від "Про торгово-промислові палати в Україні" 02.12.1997р.№671/97-ВР (далі - ЗУ №671), якими визначено порядок видачі суб'єктам господарювання сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та розширено перелік ситуацій і випадків, що відносяться до таких обставин.

Відповідно до ст.141 ЗУ № 671 Торгово-промислова палата України (далі - ТПП) та уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про них протягом 7 днів з дня звернення суб'єкта господарювання за собівартістю.

Якщо у платників податків, у яких у зв'язку з проведенням заходів з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України існує ймовірність несвоєчасної сплати, мають право на отримання відстрочення (розстрочення) таких грошових зобов'язань (податкового боргу). Перелік обставин, що є підставами для відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) та підтверджуючих ці обставини документів, наведено у Постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2010р.№1235 (далі - Постанова №1235)

Підстави для розстрочення боргу:

Підстави для відстрочення грошових зобов'язань:

Обставини непереборної сили, дія яких може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо тощо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання заявника (війна, блокада, страйк, аварія).

Відповідно до розділу II Постанови №1235 доказом, що підтверджує факт настання (існування) обставин непереборної сили, що є підставою для відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків, є висновок Торгово-промислової палати про настання обставин непереборної сили.

З огляду на викладене вище, за наявності сертифікату ТПП про настання обставин непереборної сили платник податку може звернутися до контролюючого органу із заявою щодо продовження граничних строків подання податкової звітності та зміни строків сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також щодо списання податкового боргу, що виник унаслідок обставин непереборної сили.(Лист "Про розгляд звернення [щодо надання податкової консультації з питань подання податкової звітності платником податків, який знаходиться на обліку на території проведення антитерористичної операції] від 06.01.2016р.№ 172/6/99-99-19-01-03-15).

Однак, в Листах Міндоходів від 01.07.2014 N 15472/7/99-99-25-01-17 та від 07.07.2014 N 16042/7/99-99-19-03-02-17 наголошується, що дана можливість наявна у платників податків, які знаходиться на обліку на території проведення антитерористичної операції.

Порядок та умови надання платникам податків розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань або податкового боргу затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. №574, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.10.2013р. за №1853/24385 (далі - Наказ №574).

Згідно з п.3.1 розділу III Наказу №574 для ініціювання відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу) платник податків звертається до органу доходів і зборів за місцем свого обліку або за місцем обліку такого грошового зобов'язання (податкового боргу) з:

- переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин.

- аналізу фінансового стану.

- графіка погашення відстрочених сум.

- розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів керівник (заступник керівника) органу доходів і зборів протягом 30 календарних днів з дати подання заяви або приймає рішення про відстрочення грошових зобов'язань (податкового боргу), або відмовляє платнику в відстроченні в письмовій формі за відсутності підстав для надання відстрочення та при недотриманні обов'язкових вимог, визначених наказом N 574.

Відстрочення надається окремо за кожним податком, збором, штрафною (фінансовою) санкцією (штрафом), пенею. Строки сплати відстрочених сум або їх частки можуть бути перенесені шляхом прийняття окремого рішення та внесення змін до договору відстрочення.

На відстрочені грошові зобов'язання (податковий борг) пеня та штрафи не нараховуються з дати укладання (підписання) договору до закінчення строку дії договору про відстрочення грошового зобов'язання (податкового боргу). Згідно із п.1.6 розділу I Наказу №574 на суму відстроченого грошового зобов'язання (податкового боргу) нараховуються проценти за кожний календарний день користування платником відстроченням грошових зобов'язань (податкового боргу).