Эксклюзив

К списку

Решение о неприменении корректировок финансового результата

17 февраля 2016 г.

Решение о неприменении корректировок финансового результата На языке оригинала.

Якщо платником податку на прибуток, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн.грн., прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розд. ІІІ ПКУ, то в основній частині декларації у полі «Наявність рішення» проставляється позначка, а у полі «Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці» - номер та дата розпорядчого документа підприємства, на підставі якого прийнято таке рішення.

Жоден чинний законодавчий акт не вимагає прийняти зазначене рішення до певної дати. На нашу думку, оскільки, декларація фактично подається у 2016 році (до 29 лютого 2016 року), не буде помилкою датувати прийняте рішення і початком 2016 року, головне, щоб згаданий наказ був прийнятий до дати подачі декларації з податку на прибуток.