Эксклюзив

К списку

Резерв сомнительных долгов в декларации по налогу на прибыль

17 февраля 2016 г.

Резерв сомнительных долгов в декларации по налогу на прибыль На языке оригинала.

Відповідно до п.139.2 ст.139 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI(далі - ПКУ):

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

- на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);

- на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п.14.1 ст. 14 цього Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів.

Фінансовий результат до оподаткування зменшується:

- на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Таким чином, фактично у складі витрат залишиться лише сума списання безнадійної заборгованості понад резерв, яка відповідає визначенню безнадійної заборгованості з пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ. Фінансовий результат до оподаткування доцільно було б також зменшити на суму безнадійної заборгованості, що відповідає вимогам пп.14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ і списана за рахунок використання резерву. Проте чинним податковим законодавством це питання наразі неврегульовано.

Тепер розглянемо запропонований вами варіант не нарахування резерву сумнівних боргів або свідоме його заниження в порівнянні з майбутньою сумою безнадійної дебіторської заборгованості.

Згідно з п.7 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р. №237, поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Дебіторська заборгованість вважається фінансовим активом, якщо вона виникла в ході виконання будь-якого контракту і, як передбачається, буде погашена іншими фінансовими активами, у тому числі коштами (п. 4 НП(С)БО 13 «Фінансові інструменти»).

Створювати резерв сумнівних боргівпотрібно для відображення реального фінансового стану підприємства в фінансовій звітності. Це відповідає одному з фундаментальних принципів бухгалтерського обліку - обачності, визначеному в ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», як застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат і завищенню оцінки активів і прибутків підприємства. У цьому випадку йдеться про активи і прибутки (збитки).

Якщо резерви (забезпечення) підприємством не створюються у випадку їх обов’язковості, то наслідком є відображення неправдивих даних у фінансовій звітності, а саме завищення активів, заниження зобов’язань та заниження витрат, тобто фінансова звітність є недостовірною. За таких обставин передбачено адміністративний штраф згідно ст.1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП): «…відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності…». Штраф передбачено у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо ситуація повторюється, то штраф сягає від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте відповідно до ст. 2341 КУпАП право застосування таких штрафних санкцій надається органам державного фінансового контролю (Держфінінспекції). Тож зазначена норма стосується тих підприємств, що мають справу з бюджетними коштами. Однак, оскільки визначення суми податку на прибуток в податковому обліку ґрунтується на даних бухгалтерському обліку, то з 1 січня 2015 року діє ще один вид адміністративного штрафу - за порушення ведення податкового обліку - від 85,00 до 170,00 грн. (ст.1631КУпАП). Цей вид штрафу застосовується до всіх підприємств.

Таким чином, якщо підприємство не має справи з бюджетними коштами, за не створення резервів йому загрожує адміністративний штраф за порушення порядку ведення податкового обліку, а якщо є операції є бюджетними коштами, то додається ще й штраф за порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та внесення неправдивих даних до фінансової звітності.