Эксклюзив

К списку

Резерв отпусков и налоговые расходы 2015

3 февраля 2016 г.

Резерв отпусков и налоговые расходы 2015 На языке оригинала.

Згідно з п.24 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ)до складу витрат включаються витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року.

Сума, використана за рахунок зазначеного сальдо у 2015 році (Дт 47 Кт 661) відображається у рядку 4.2.12 Додатка ІР «Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)» зменшує фінансовий результат до оподаткування у 2015 році.