Эксклюзив

К списку

Безоплатные основные средства в налоговом учете

3 февраля 2016 г.

Безоплатные основные средства в налоговом учете На языке оригинала.

З 01.01.2015р. Податковим кодексом України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) не передбачено обмежень щодо нарахування амортизації на основні засоби, безоплатно отримані платником податку, тому такі основні засоби, отримані після 01.01.2015р., які використовуються у господарській діяльності платника податку, підлягають амортизації згідно з п. 138.3 ст. 138 ПКУ.

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

Одночасно, згідно з п.11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п.138.3 ст.138 ПКУ, балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31.12.2014р. відповідно до ст.ст. 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2015р.

Згідно з п. 144.1 ст. 144 ПКУ у редакції, що діяла до 01.01.2015р., амортизації підлягали, зокрема, витрати на придбання (самостійне виготовлення) основних засобів, тобто, на вартість безоплатно отриманих основних засобів амортизація не нараховувалась. До переліку об'єктів основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку, не відносяться основні засоби, безоплатно отримані платником податку до 01.01.2015р., крім: