Эксклюзив

К списку

Дата регистрации налогоплательщиком постоянного представительства

27 января 2016 г.

Дата регистрации налогоплательщиком постоянного представительства На языке оригинала.

Відповідно до 3.4 Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011р. № 1588 узяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України, але відповідно до Податкового кодексу України зобов'язаний сплачувати податки і збори, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, визначених пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV цього Порядку.

Взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента, згідно з цим підпунктом, не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V цього Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

З моменту взяття на облік постійне представництво нерезидента вважається зареєстрованим платником податку на прибуток. Після взяття на облік постійне представництво нерезидента включається до реєстру платників податків - нерезидентів з установленням ознаки платника податку на прибуток (п.5.6 Наказу Міністерства фінансів «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011р. № 1588).

Згідно з п.137.4 ст.137 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) у разі,якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду.